På fredagen hölls det sista mötet bland de kvarvarande partierna i riksdagens migrationskommitté. När mötet avslutades stod det klart att man inte lyckats komma överens om något gemensamt överhuvudtaget. Som vinnare står V, MP och C som i kommittén aktivt motarbetat en överenskommelse då man vill se en återgång till den gamla mer liberala utlänningslagen när den tillfälliga som infördes efter asylkaoset 2015 löper ut nästa år.

Syftet med initiativet var att efter flera decennier av en alltför omfattande och problemskapande invandring få till stånd en bred parlamentarisk överenskommelse om en något mer ansvarsfull migrationspolitik i riktning mot en nivå som Sverige klarar av att hantera.

Några partier, främst Miljöpartiet och Vänsterpartiet men även Centerpartiet, gick emellertid in i kommittén med en motsatt agenda att stoppa varje åtstramning och i stället försöka driva igenom en än mer expansiv invandringspolitik.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet vill göra upp med S, C och L om migrationspolitiken

Det resulterade tidigt i att Socialdemokraterna vek sig inför Miljöpartiets ultimatum att utlösa en regeringskris om inte alla diskussioner om volymer och asyltak plockades bort från förhandlingsbordet. Det fick till följd att Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnade kommittén.

LÄS ÄVEN: SD kommer inte delta i migrationsöverenskommelsen

Nu står det klart att inte heller de återstående partierna klarat att komma överens om något. Förslagen har bland annat handlat om färre permanenta uppehållstillstånd och fler tillfälliga, ökade krav på egen försörjning vid anhöriginvandring och på att lära sig svenska språket.

Det arbete i motsatt riktning i kommittén som V, MP och C bedrivit kröns nu med framgång. Eftersom man inte har kunnat enas om något förslag blir det den gamla och mer kravlösa utlänningslagen som åter träder i kraft nästa år när den tillfälliga och något stramare tillfälliga lagen löper ut som infördes efter asylkaoset och sammanbrottet i mottagandet 2015.

LÄS ÄVEN: Parlamentarisk utredning ska ta fram en ny asylpolitik

MP:s representant Annika Hirvonen Falk erkände öppet inför fredagens avslutande möte att partiets syfte med att vara med i kommittén har varit att försöka stoppa den från att komma fram till en överenskommelses om en ny och stramare utlänningslag.

– Miljöpartiets politik är ju att vi ska ha tillbaka den gamla utlänningslagen som faktiskt är både mer rättssäker och human än de förslag som finns i den tillfälliga lagen och som diskuteras nu.

Vänsterpartiets ledamot i Migrationskommittén, Christina Höj Larsen, har klargjort att hon vill att förslaget om fler tillfälliga och färre permanenta uppehållstillstånd slopas. I annat fall menar hon att utanförskapet kommer att öka.

– Jag tror att det kommer att fördjupa människors otrygghet och försämra möjligheterna för Sverige att bli ett helt och bra land.

Centerpartiet vill gå ännu längre och se en ytterligare uppluckring av reglerna i den gamla utlänningslagen där fler Sverige-unika kriterier för att beviljas asyl på ”humanitära skäl” införs som sträcker sig ännu längre än dagens förbi vad som anges i den konventionsfästa asylrätten.

– Vi skulle gärna se en bredare humanitär skyddsgrund som på ett tydligare sätt kan hjälpa de allra mest utsatta, förklarade centerns representant, Jonny Cato, i samband med mötet.