Migrationsverket skriver i ett pressmeddelande att man inte kommer att kunna fullgöra sina uppgifter om man inte får ytterligare ett inte närmare preciserat belopp tillskjutet i anslag.

Det är Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer som hotar med bland annat längre handläggningstider om inte anslagen återigen ökar efter att det senaste året ha minskat något, dock från väldigt höga nivåer (cirka 50 miljarder för budgetperioden 2014-2018).

Holmer skriver också, i avsikt att få gehör för höjda anslag även från de mer invandringsrestriktiva riksdagspartierna, att de minskade anslagen kommer att leda till minskat återvändande för personer med av- och utvisningsbeslut. Det är också en uppgift som media, bland annat SVT vidarebefordrar.

Enligt den senaste budgetpropositionen, som Migrationsverket i sitt pressmeddelande själv hänvisar och länkar till, har emellertid anslagen för återvändandearbete inte minskat utan tvärtom ökat:

Förstärkt återvändandearbete
1:1 Migrationsverket
Anslaget ökas för att förstärka återvändandearbetet med de som fått ett lagakraftvunnet av- eller utvisningsbeslut.

Arbetet med av- och utvisningar bör således kunna löpa på i samma eller till och med ökad takt jämfört med tidigare.

Ett argument för ökade anslag är också att Migrationsverket vill kunna behålla sin personal. Man anser att man ”tappar viktig kompetens” när man tvingas till vissa neddragningar till följd av att den långvariga trenden med varje år ökade anslag nu brutits.

I pressmeddelandet prognostiserar Migrationsverket att invandringen till Sverige framöver kommer att att ligga på vad man betecknar som ”en fortsatt stabil nivå”.