På initiativ från Sverigedemokraterna och som en del av Tidöavtalet ger regeringen nu Migrationsverket i uppdrag att granska det omfattande missbruket av uppehålls- och arbetstillstånd för migranter och ta fram rutiner för hur sådana tillstånd enklare och oftare ska kunna återkallas.

Det finns starka indikationer på att det fusk med uppehålls- och arbetstillstånd som uppdagas endast är toppen av ett isberg. Migrationsverket får nu i uppdrag att gå på djupet med problemet med målsättningen att betydligt fler sådana tillstånd ska återkallas och personerna dessa gäller ska skickas hem.

– Migrationsverket ska bland annat utveckla sina handläggningsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för återkallelsearbetet, sade Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Vinge, i en kommentar till SVT vid en presskonferens där även Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) deltog.

Även fusk med uppehållstillstånd för studier

Utöver asyl- och arbetskraftsinvandringsfusk uppges det också förekomma ett ”omfattande missbruk” av uppehållstillstånd bland personer från utomvästliga länder att ta sig in i Sverige under falsk förevändning att man ska studera på högre lärosäten här. Det blågula regeringsunderlaget ger därför Migrationsverket en särskild uppmaning att kraftigt förstärka sitt arbete med att uppdaga den sortens bedrägerier.

För att underlätta Migrationsverkets fördjupade arbete mot fusk och missbruk vill Sverigedemokraterna också undersöka i vilken utsträckning manuella kontrollrutiner kan automatiseras.

– Syftet med det här är att Migrationsverket snabbare ska kunna identifiera ärenden där det finns indikationer på att tillståndet ska återkallas, förklarar Vinge.

SVT bjuder in Röda Korset för att kritisera

SVT Nyheter, som rapporterar om uppdraget, har till studion kallat in Karin Ödquist Drackner, rådgivare i migrationsfrågor på den asylaktivistiska organisationen Röda Korset.

Enligt henne är ökade kontroller av den här sortens fusk, missbruk och brottslighet något negativt och ägnat att ”spä på oron bland människor i utsatta grupper”. Organisationen ska nu erbjuda både psykolog- och juriststöd till alla migranter som kan komma att få sina tillstånd att vistas i Sverige granskade.

Planen är att de nya rutinerna ska vara på plats vid halvårsskiftet 2023.