En ny studie har tagit fram siffror som avslöjar de betydande ekonomiska konsekvenserna av asylinvandringen till Österrike under ett decennium. Utöver alla de sociala konsekvenserna konstaterar man, liksom dylika studier från andra jämförbara länder, att det varit extremt kostsamt för landets skattebetalare.

Drygt 21 miljarder euro kostade invandringen till Österrike mellan 2015 och 2025. Det framgår av siffrorna som det ekonomiska forskningsinstitutet EcoAustria tagit fram på uppdrag av den österrikiska integrationsfonden, ÖIF.

LÄS ÄVEN: Studie: Invandringen en katastrofal förlustaffär – kostar tusentals miljarder

Studien jämför inkomsterna för staten med den offentliga sektorns utgifter. De budgetmässiga merkostnader som härrörde från asylinvandring uppgick till 8,8 miljarder euro mellan 2015 och 2025. Denna beräkning exkluderar kostnader relaterade till ukrainare, som betraktas som fördrivna personer snarare än asylsökande.

Under de första åren av invandring konstaterar studien att det fanns märkbara nettomerkostnader för den offentliga sektorn. Under 2016 och 2017 stod saldot för 0,4 procent av bruttonationalprodukten. I takt med att migranters sysselsättningsutsikter förbättrades minskade de ekonomiska konsekvenserna. Trots denna förbättring översteg dock de totala utgifterna för asylinvandring inkomsterna betydligt och nådde 21,64 miljarder euro bara från 2015 till 2025.

Fem försvarsbudgetar

Den största ekonomiska påverkan, 5,8 miljarder euro, tillskrevs grundläggande tjänster och hjälp till så kallade ensamkommande inom barn- och ungdomsvården. Dessutom var kostnaderna i samband med utbildningen av dessa betydande, totalt 4,42 miljarder euro.

För att sätta denna ekonomiska börda i perspektiv kunde man ha finansierat över fem österrikiska försvarsbudgetar, utvecklat upp till fyra helt nya tunnelbanelinjer eller delat ut 2 333 euro till varje enskild österrikisk medborgare, från spädbarn till pensionärer, som gåva.

Sedan 2022 har det gjorts 168 427 asylansökningar i Österrike.

LÄS ÄVEN: Chockstudien: Invandringen kostar 11 000 miljarder kronor