I en debattartikel framför tre miljöpartister krav på att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön, något man menar handlar om frihet och skulle bli en historisk milstolpe.

Det är i samband med World Pride i Malmö och Köpenhamn som Miljöpartiets ena språkrör Märta Stenevi tillsammans med EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke och Emma Hult, hbtqi-politisk talesperson och riksdagsledamot, gör gemensam sak.

”Tillsammans med rörelserna för feminism och mot rasism har kampen för lika rättigheter och möjligheter utkämpats”, skriver man men förfäras nu över att allt riskerar raseras av ”högern”.

I dag tar sig bakåtsträvande, auktoritära krafter rätten att begränsa andras frihet. Kvinnors rätt till sina kroppar, icke-vitas rätt att leva ett liv fritt från rasism och diskriminering och rätten för var och en av oss att älska den vi vill hotas alla av samma kraft: den konservativa, nationalistiska högern.

Trions svar till dem som påstås vilja ”vrida klockan tillbaka och begränsa människors frihet” är att ”driva på för mer frihet för fler”, vilket bland annat innefattar rätten och möjligheten ”att få sin könsidentitet bekräftad”.

När priderörelsen år 2023 samlas i Sydney ska Sverige stolt kunna berätta hur vi infört en modern könstillhörighetslag som gett alla rätt att ha ett juridiskt kön som speglar deras könsidentitet.

En sådan lagstiftning anser man ska bygga på självidentifikation och ge ”den självklara rätten att själv bestämma vilket kön du tillhör – utan att be staten om lov”. Men detta räcker dock inte, den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte behöva göra det i juridisk mening heller, anser trion.

Generationer före oss har stridit hårt för de friheter vi har i dag. Nu är det vår tur att driva igenom det här decenniets frihetsreformer. Att införa en modern könstillhörighetslag och ett tredje juridiskt kön är två av dem.