DEBATT • Uppskattningsvis 17 miljoner människor har globalt, enligt en studie, avlidit till följd av covid 19-vaccinerna. I kontrast till detta har har Nobelpris delats ut till forskarna bakom mRNA-vaccintekniken. Nu anordnar vi inom Nobelprostestkommittén flera ljusvakor för dödsoffren och uppmuntrar aktör i andra länder att göra detsamma.

Nobelprisprotestkommittén och företrädare för läkare, sjuksköterskor och engagerade människor från höger till vänster – inklusive läkaren Sven Román, sjuksköterskan Lotta Harming och partiledaren för MoD (Mänskliga rättigheter och Demokrati) Andreas Sidkvist – gick den 2 december ut med en appell för att uppmärksamma och hedra minnet av de uppskattningsvis 17 miljoner människor som avlidit globalt, enligt en studie, till följd av COVID-19-vacciner. I ljuset av detta ifrågasätts Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2023, som tilldelats forskare bakom mRNA-vaccintekniken.

Protestkommittén uppmanar till etiskt ansvarstagande och respekt för riktlinjer inom medicinsk forskning och praxis. Enligt dem strider tilldelningen av Nobelpriset mot dessa principer.

Minnesdag och ljusvakor

För att hedra minnet av de drabbade, uppmanar kommittén till globala ljusvakor och minnesstunder den 10 december kl. 17:00. Dessa arrangemang är planerade i flera städer, inklusive Gustav Adolfs torg i Göteborg, Mynttorget i Stockholm och utanför statsministerns bostad i Oslo.

Deltagare uppmanas att medföra facklor, begravningsljus, blommor och eventuellt en symbolisk kista för att hedra de avlidna och skadade. De som inte kan delta personligen, uppmanas i stället att anordna egna ljusvakor hemma och dela detta på sociala medier med specifika hashtaggar för att sprida medvetenheten.

Nobelprisprotestkommittén avser att göra den 10 december till en internationell minnesdag för offren av mRNA-vaccinen.

Anmälda biverkningar

Till och med den 2 november 2023 har Läkemedelsverket mottagit över 100 000 rapporter om misstänkta biverkningar från COVID-vaccinerna. Bland dessa avser 436 rapporter dödsfall och 13 022 stycken personer med misstänkta allvarliga biverkningar efter covidvaccinering. Sistnämnda siffra bygger på Läkemedelsverkets granskning av 98,5% av alla rapporter.

Det är svårt att exakt beräkna antalet personer som drabbats av allvarliga biverkningar globalt på grund av covid-vacciner. Enligt en beräkning baserad på svensk data och antagandet om en anmälningsfrekvens på cirka 1 procent, skulle siffran kunna vara betydligt högre.

Genom att tillämpa en högre anmälningsgrad för covid-vaccinerna än vad tidigare studier visat, antingen 5% eller 10%, indikerar beräkningar att mellan 100-200 miljoner människor globalt kan ha drabbats av allvarliga biverkningar. Denna siffra är sannolikt en underskattning.

Stor intresse för Nobelprisprotesten

På bara två dagar har vår protest och upprop fått stöd genom signaturer från individer i 75 olika länder. Detta visar på ett brett globalt engagemang och medvetenhet om de frågor vi lyfter.

För att stödja Nobelprisprotesten kan intresserade signera uppropet online, som kräver erkännande av de negativa konsekvenserna av mRNA-vacciner.

Kontaktpersoner för mer information och pressfrågor:

Sven Román, ordförande för Läkaruppropet, +46 76-139 22 74‬
Lotta Harming, ordförande för Sjuksköterskeuppropet, +46 ‭70-693 03 60‬
Andreas Sidkvist, partiledare för MoD (Mänskliga Rättigheter och Demokrati), ‭+46 76-007 56 58‬

Samtliga kontaktpersoner kan nås via [email protected]
Webbplats: https://nobelprizeprotest.com