För första gången i det anrika universitets 900-åriga historia har man beslutat att erbjuda platser till elever med sämre betyg från en ”missgynnad bakgrund”. Kritiker menar att elever som vanligtvis hade antagits nu får stå tillbaka för universitetets mångfaldsambitioner.

Från och med 2020 kommer 250 elever från statliga skolor att slippa studieavgifter och få gratis boende som en del av ett projekt som syftar till att rekrytera elever med en missgynnad bakgrund. 50 av dessa ska bestå av bland annat flyktingar som kommer att bli berättigade till erbjudanden baserade på lägre betyg. Dessa erbjudanden kommer bestå av annat än vad universitetet vanligtvis tillhandahåller.

Med projektet vill universitetet öka mångfalden och till 2023 hoppas man på att 25 procent av de nya eleverna kommer från landets mest underrepresenterade bakgrunder. De brittiska universiteten är satta under allt större press att anta fler elever från etniska minoriteter och annan missgynnad bakgrund.

Alla är dock inte nöjda med initiativet. Dr Anthony Wallersteiner, ordförande för Stowe School i Buckinghamshire, säger att antalet elever från privata skolor som antas till Oxford nu blir färre. Även föräldrar som skickat sina barn till privata skolor är kritiska och anser att deras barn blir bortsorterade av social ingenjörskonst.