Ett fall av misstänkt valfusk vid rösträkning i det amerikanska presidentvalet har uppmärksammats i delstaten Michigan – en av de vågmästarstater som det är viktigt för båda kandidaterna att vinna. En uppdatering av de räknade rösterna visade att samtliga drygt 138 000 nya röster gått till Biden och 0 röster till Trump.

(artikeln är uppdaterad)

Det är mycket jämnt mellan Trump och Biden men båda kandidaterna har ändå förklarat sig segervissa. Ännu återstår många röster att räkna och det slutliga resultatet kan komma att dröja.

Det har innan valet varnats för att omfattande valfusk kan förekomma. Röstningsförfarande skiljer sig mycket åt mellan staterna och även de säkerhetsrutiner som ska förhindra fusk.

En märklig uppdatering av de räknade rösterna i den för båda kandidaterna viktiga staten Michigan tilldrar sig nu stort intresse i sociala medier och många menar att den är en indikation på att valfusk förekommit.

138 000 nya röster till Biden – 0 till Trump

Båda kandidaternas röstsiffror ökade kontinuerlig fram till och med en uppdatering där Trump erhållit 2 200 902 röster och Joe Biden 1 992 356 röster.

När nästa uppdatering offentliggjordes hade Joe Bidens röster ökat till 2 130 695. Samtidigt låg Donald Trump kvar på exakt samma siffra som innan, dvs  2 200 902 röster.

Av de drygt 138 000 räknade rösterna mellan de två uppdateringarna ska alltså samtliga gått till Biden och inte en enda till Trump.

Illustrerat som graf ser det ut så här:

Att denna anomali skulle vara med verkligheten överensstämmande är något som det nu sätts ett stort frågetecken för som högst osannolikt.

UPPDATERING: Tidigare skrev vi att det inte fanns någon officiell förklaring, men efter att det misstänka fusket uppdagats kom förklaringen: en lägre tjänsteman vid namn Caroline Wilson ska ”råkat” att ha lagt till en extra nolla:

– Jag la dit en extra nolla av misstag, sa hon i en artikel som daterat på torsdags morgon svensk tid. Denna artikel publicerades på onsdagskvällen.

En utbredd uppfattning bland de som följer rösträkningen är att Bidens sena valframgångar kan handla om valfusk. Det är viktigt för Biden att vinna Michigan om han ska slå Trump.

Facebook agerar med hot om censur

Vår artikel publicerades alltså långt innan det underliga misstaget förklarades officiellt. Ändå använder Facebook det som en anledning att varna vårt konto om avpublicering:

Detta trots att vi alltså uppdaterat inlägget med ny information där det påstås vara ett misstag.

Twitter döljer inlägg om misstänkta valfusket

Twitter började senare på onsdagen censurera tweets som uppmärksammar händelsen genom att placera dem bakom en varningsvägg utpekade som desinformation. Det är oklart om Twitter med åtgärden vill göra gällande att faksimilen från de officiella källorna har manipulerats.

Frågetecken även i Wisconsin

Den Michigan närliggande staten Wisconsin är ytterligare en delstat som står och väger och som är viktig att vinna för att ta hem presidentvalet. Också härifrån rapporteras udda siffror mellan uppdateringarna. Från en klar ledning för Trump hoppade rösterna plötsligt rakt upp till en ledning för Biden.

Det såg länge ut som att Trump hade en betryggande ledning men plötsligt hoppade röstsiffran för Biden upp vid en uppdatering på ett kraftigt och avvikande sätt. Det innebär att Biden i stället nu har ledningen när endast några få procent av rösterna återstår att räkna.

Krav på omräkning och stämningsansökan inlämnad

Beträffande Wisconsin kommer nu uppgifter om att Trump begärt omräkning av rösterna med anledning av det som framkommit.

I Michigan uppges Trump ha lämnat in en stämningsansökan till domstol om att stoppa rösträkningen efter de misstänkta oegentligheterna.

Även i Pennsylvania uppges Trump ställt krav på att rösträkningen ska stoppas, på grund av bristande insyn för valobservatörer.

Har inträffat tidigare

I presidentvalet 2012 mellan sittande Demokratiske presidenten Barack Obama och Republikanske utmanaren Mitt Romney inträffade en liknande incident i delstaten Pennsylvania. En räkning av röster i staden Philadelphia visade att Obama fått samtliga röster i 59 distrikt och Romney inte en enda röst. Misstankar om valfusk väcktes men kunde inte bevisas.

authorimage