Att man bör kunna svenska för att på ett informerat sätt rösta i allmänna val är en demokratiprincip som Socialdemokraterna och den övriga vänstern sedan länge övergett i syfte att röstmaximera. Inför höstens val kapitulerar även Moderaterna och börjar valkampanja på ett stort antal främmande språk.

Botkyrka är en av de kommuner som demografiskt inte längre är en del av Sverige, här har 60 procent invandrarbakgrund, de allra flesta geografiskt och kulturellt avlägsen sådan. Många ser därför inte vitsen med att lära sig svenska i synnerhet inte då skattefinansierade tolkar erbjuds i de allra flesta sammanhang då man måste ha kontakt med det officiella Sverige.

Eftersom det inte behövs något svenskt medborgarskap för att rösta lokalt är det i en kommun som Botkyrka angeläget att nå ut också till alla de som inte kan svenska. Medan Socialdemokraterna och de övriga vänsterpartierna inte har sett några problem med att tillämpa ”valboskapsprincipen” har partier högerut menat att man inte aktivt ska exploatera grupper som inte talar svenska och rimligen inte är insatta i den offentliga debatten och därmed svårligen kan göra några välinformerade politiska val.

Moderaterna slopar språkkrav

Men inför årets val släpper Moderaterna i Botkyrka för första gången den principen och går ut med sin valreklam på tio olika språk. Tilltaget möts av kritik från bland annat Sverigedemokraterna i kommunen som menar att det skickar signaler till invånarna att de inte behöver lära sig svenska, och det i en kommun där många redan har svaga incitament att göra det.

Men Stina Lundgren, Moderaternas gruppledare i Botkyrka, slår ifrån sig kritiken. I en kommentar till statsradion viftar hon bort initiativet mer som bara en ”kul grej”

– Vi tyckte att det här var en rolig och annorlunda metod för att kunna påverka att människor verkligen går till vallokalerna och röstar.

SD kommer inte att ta efter

Sverigedemokraterna vidhåller dock att man tycker att det är fel och att man inte kommer att ta efter Moderaternas exempel bara för att ragga väljare.

– Det är viktigt för oss att alla som bosätter sig i Sverige och har tänkt att leva och bo här att de lär sig svenska språket. Det här är ju en signal om att ni behöver inte lära er svenska, ni kommer att få all information på ert hemspråk. Vi tycker det är helt fel väg att gå, säger Robert Stenkvist från Sverigedemokraterna till SR.

Köpte röster i utbyte mot moské

Moderaterna i Botkyrka har tidigare kritiserats för röstfiske med metoder som man menar inte hör hemma i en demokrati. Inför valet 2018 väckte det uppmärksamhet när det framkom att partiet gjort upp med imamer om att ge bygglov till en moské i utbyte mot löfte att få ett 3 000 tusen muslimska röster. Det bedömdes inte träffas av lagen mot korruption men ansågs grovt olämpligt.

Botkyrka är en av de kommuner i Sverige som har det lägsta valdeltagandet. Ointresset har flera orsaker men en av dem är att många är bekännande muslimer och avvisar demokrati som styresskick. Man anser att ett teokratiskt kalifat under sharia är det enda godtagbara sättet att styra ett samhälle