På måndagen släpper fackförbundet Lärarnas riksförbund undersökningen Gymnasielärarna som inte får sova som man kallar alarmerande. Där framgår det bland annat att åtta av tio tillfrågade uppger att de har en tung eller mycket tung arbetsbörda och en lika stor andel får inte sova ordentligt på grund av arbetssituationen.

LÄS ÄVEN: Lärarna fortsätter att fly Malmös skolor

I undersökningen har man intervjuat ca 1 000 gymnasielärare om läsåret 2018/19 och slutsatsen är enligt Lärarnas riskförbund tydlig: lärarnas arbetsbelastning är för tung och många upplever stressrelaterade symptom som går ut på kvaliteten på undervisningen. ”Det är inte bara ohållbart utan fullständigt oacceptabelt”, skriver man.

Nästan 8 av 10 har gått till arbetet trots att de borde sjukskrivit sig. Det främsta skälet uppges vara att arbetsbördan annars skulle blivit för stor då de sedan återvänder till arbetet.

LÄS ÄVEN: Regeringen lockar lärare till ’utanförskapsområden’ med 10 000 kronor mer i månaden

En tredjedel har varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress under de senaste tre åren. Det enskilt största skälet till stress var hög administrativ arbetsbelastning.

Av de 6 av 10 som uppger att de övervägt byta karriär, anger 9 av 10 arbetsbelastningen som en av anledningarna.

LÄS ÄVEN: Lärare: ”svenska skolan i fritt fall”

Det krävs akuta åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning, kräver nu Lärarnas riksförbund och för att komma tillrätta med situationen efterlyser man följande åtgärder:

· Politiker, huvudmän och skolledare måste ta ansvar för att minska lärarnas arbetsbelastning
· Gymnasieskolan måste få en timplan
· Lärares undervisningstid måste bestämmas

Omöjlig kombination
– Den svenska skolan befinner sig i ett oroande läge. Samtidigt som antalet elever ökar, växer bristen på legitimerade lärare och en kraftig besparingsvåg sveper över Sveriges kommuner. Det är en kombination som inte går ihop, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Ska vi kunna motverka lärarbristen, varaktigt höja kunskapsresultaten i skolan och få fler elever att nå gymnasieexamen måste läraryrket präglas av goda förutsättningar att planera och följa upp undervisningen – det är så kvalitativ undervisning skapas, säger Åsa Fahlén.