Samhällsnytt har under flera månader granskat en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet – nämligen den som handlar om ett så kallat ”psykologiskt försvar” som kommer att införas i Sverige inom kort. En genomgång av interna mejl mellan MSBs tjänstemän visar att myndigheten bland annat använder sig av kända desinformatörer för att förbereda det som i det närmaste kan kallas en antidemokratisk kupp – med begränsningar av yttrande- och åsiktsfriheten samt införandet av en statlig kontroll över opinionsbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en hårt kritiserad myndighet som flera gånger misstänkts agera med en politisk agenda. De senaste två exemplen är en intern övningsfilm för MSBs personal som framställer Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson som ett hot mot Sverige och en rapport som myndigheten betalat två miljoner kronor för.

Rapporten som handlar om valet rekommenderar staten att agera mot nya medier som Samhällsnytt, Fria Tider osv. genom att exempelvis strypa deras finansiering. Flera namngivna journalister och skribenter verksamma i de nya medierna stämplas av rapportförfattarna som suspekta och som folkfienden som sprider desinformation och propaganda.

LÄS MER: MSBs rapport föreslår ekonomiska sanktioner mot alternativmedier

Mikael Tofvesson är den enhetschef  på MSB som koordinerar skydd mot så kallad informationspåverkan. Tofvesson samordnade även MSBs valsatsning som var ämnad att ”skydda valet” mot utländsk påverkan. I den rollen beställde han även den kontroversiella rapporten.

Mikael Tofvesson har arbetat på MSB sedan myndigheten grundades år 2009. En av hans hjärtefrågor är inrättandet av ett så kallat ”psykologiskt försvar” – ett begrepp som innefattar aktiva åtgärder för att motverka spridning av oönskad information och åsikter som myndigheten betecknar som ”propaganda”.

”Psykologiskt försvar” är ett luddigt och svårdefinierat begrepp som kan dölja flera bottnar. Trots att det så kallade säkerhetspolitiska etablissemanget jublade åt beskedet att inrätta en särskild myndighet för psykologiskt försvar, finns det även kritiker av beslutet som befarar att myndigheten i det närmaste kommer att användas mot legitim opinionsbildning och som ett verktyg mot samhällskritiker. Hittills har kritiken avfärdats som grundlös. I sina intervjuer betonar bland annat Tofvesson att myndigheten kommer att agera enbart mot främmande makter.

Idag kan dock Samhällsnytt avslöja att det förs helt andra diskussioner inom den lilla kretsen av tjänstemän, lobbyister och akademiker kring Tofvesson.

Vi har gått igenom Mikael Tofvessons mejl under valåret för att bilda oss en uppfattning om vad enhetschefen arbetar med och vilka kontakter han underhåller i sin tjänstemannaroll. I ett mejl från den 16 februari 2018 adresserat till Olle Wästberg, fd chefredaktör för Expressen och diplomat, berömmer enhetschefen hans lobbyistiska arbete:

”Det är glädjande att frågan om ett psykologiskt försvar har kommit högt upp på politikernas agenda och ett av skälen är att du driver på i ämnet. Och man (får) nog även ge Ryssland en del av äran för att detta har blivit viktigt. Min uppfattning är att oavsett ett yttre hot så medför utvecklingen av ett starkt psykologiskt försvar även många interna vinster för vår demokrati och yttrandefrihet. Det känns som att vi är på väg i rätt riktning.”

Samhällsnytt har upprepade gånger ställt frågor till Mikael Tofvesson om vilka interna vinster ett ”psykologiskt försvar” kommer att medföra om det agerar oavhängigt det yttre hotet. Av Tofvessons mejlkonversationer följer att han i stort sett aldrig nekar medieförfrågningar. Vi fick dock en blank vägran att svara i princip på alla våra frågor.

Att uttalandet om intern användning av det psykologiska försvaret inte är en felsägelse eller en olycklig formulering, utan följer en uppåtgående trend i säkerhetsetablissemanget, vittnar ett annat mejl om – en inbjudan till MSB att delta i en högnivåkonferens i Bryssel organiserad av Projektet ”Beacon”, ett samarbete mellan IRI (International Republican Institute) och Europeiska parlamentet ”Addressing disinformation: Anticipating threats, building resilience and fostering open dialogue” (”Adressera desinformation: Motverka hot, bygga resilience och främja öppen dialog”). I inbjudan står nämligen bokstavligen att ämnet för konferensen är ”desinformation” som kommer även från inhemska aktörer samt hur man kan ”reglera medielandskap” för att motverka ”desinformation”. MSB förväntades hålla ett föredrag om svenska erfarenheter av kamp mot ”desinformation” under valet 2018.

Vi har ställt bland annat följande frågor till Tofvesson:

– Enligt kritikerna av ”psykologiskt försvar” kan denna verksamhet ytterst leda till att skapa statens propagandamaskin och vapenisera samhällsdebatten. Anser du att ditt uttalande i mejlet förstärker denna tes?

– På vilket sätt skulle demokratin och yttrandefriheten vinna om staten ska blanda sig i ett fritt meningsutbyte, spridning av information och opinionsbildning internt i Sverige som är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle?

Under valåret besökte Tofvesson flera konferenser som arrangerades av olika tankesmedjor som fokuserar på frågor som falska nyheter, desinformation och yttrandefrihet – bland annat Atlantic Council. Han är i ständig kontakt med flera utländska opinionsbildare och arbetar ofta med att koppla dem med varandra. Samhällsnytt har ställt frågan om hur förenlig denna verksamhet är med hans roll som svensk statlig tjänsteman, men inte heller där fick vi något svar.

Det som förenar alla dessa tankesmedjor är att alla de arbetar på olika sätt för att begränsa yttrandefriheten, nya medier och kriminalisera kritik mot etablissemanget. Ett annat kännetecken är deras avsky mot Donald Trump. I ett mejl från den 26 april 2018 tackar Tofvesson en svensk opinionsbildare hjärtligt för inbjudan till ett seminarium och skriver följande:

”Det var verkligen en bra tillställning. Att få möjlighet höra dynamiken mellan underrättelsekollektivet och Clinton-kampanjen rörande valpåverkan var sjukt intressant.”

Samhällsnytt har ställt frågan om Tofvesson anser det lämpligt att i sin roll som svensk statlig tjänsteman ta ställning i en inrikespolitisk konflikt i ett annat land. Vi har inte fått något svar.

Tofvesson höll även en föreläsning i Prag hos den ökända gruppen Stratcom på deras årliga konferens som traditionsenligt handlade om ”desinformation” och ”narrativ”. East Stratcom Task Force är en grupp som skapades av EU i syfte att påverka östeuropeiska demokratier och motarbeta oönskade ”narrativ”. Genom åren har dock gruppen visat sig vara notoriskt oseriös i sin verksamhet som bland annat kritiserades för svartlistning av åsikter mot massinvandringen samt ertappades med att sprida falska nyheter i sina nyhetsbrev.

I inbjudan till konferensen från dess moderator Jakub Janda stod bland annat följande att läsa:

”Participants come from allied and partner governments, most of them is here for specifics and bold ideas, not general stuff we all read in reports.

No journalist will be present in the room, no pictures or tweeting will be done from the panels.”

(“Deltagare kommer från allierade regeringar, de flesta av dem är här för konkreta detaljer och fräcka idéer, inte allmän information som vi laser i rapporter.

Inga journalister kommer att vara närvarande i rummet, ingen fotografering eller twittrande kommer att ske från panelerna.”).

Samhällsnytt har ställt frågan till Tofvesson vilka ”fräcka ideér” han kom med till konferensen. MSB har svarat följande på den frågan via sin kommunikationsavdelning:

”De svenska delegaterna har presenterat hur Sverige arbetar mot informationspåverkan från främmande makt. ´Vi bedömer inte dessa metoder som ”bold” utan som en saklig återgivning av hur MSB har organiserat arbetet med att skydda det svenska valet mot informationspåverkan och arbetet med att ta fram en handbok för att möta informationspåverkan. MSB har inga uppgifter att utlämna rörande andra idéer som har diskuterats.”

En annan person som flitigt förekommer i dessa sammanhang är chefen för Rysslandsprogrammet på Utrikespolitiska institutet Martin Kragh, som också får positiva omnämnanden av Mikael Tofvesson. Kragh blev skandalöst känd för den bredare allmänheten i samband med en rapport om Rysslands påverkansförsök i Sverige som publicerades i Storbritannien lagom till konferensen Folk och Försvar i januari 2017. Rapporten gjorde anspråk på att presentera en djup genomgång av Moskvas försök att påverka Sverige, men blev i praktiken ett propagandistiskt inlägg under täckmantel av forskning för att skapa opinion bland annat för bredare mandat till MSB för att ”motverka informationspåverkan”.

Sedermera blev Kragh föremål för en utredning för oredlighet i forskning medan delar av rapporten fick avpubliceras av det brittiska förlaget på grund av grova sakfel och förtalsanklagelser. I våras avslöjade Samhällsnytt att Martin Kragh såväl som Patrik Oksanen – ett annat känt namn i det säkerhetspolitiska etablissemanget – ingick i ett hemligt nätverk som arbetade för att sammankoppla hotet från Ryssland och högern.

LÄS MER: Hemlig påverkansgrupp arbetade med att sammankoppla ryska hotet och högern

I höstas avslöjades att en brittisk tankesmedja, Integrity Initiative, egentligen sysslade med storskaliga påverkansoperationer. Organisationen som hade flera före detta underrättelseofficerare i ledningen och som finansierades av brittiska utrikesdepartementet svartmålade bland annat brittisk opposition som spridare av rysk propaganda. Inte nog med det: Integrity Initiative genomförde även koordinerade operationer och kampanjer i EU-länder, däribland Spanien, för att avsätta icke önskvärda politiker och tjänstemän genom smutskastning i media.

Bland annat stoppades utnämningen av Pedro Banos till direktör av nationella säkerhetsmyndigheten genom en samordnad attack. I arsenalen ingick även organiserade kampanjer i sociala medier som påminner mycket om hur ryska trollfabriker beskrivs arbeta. I samband med läckan avslöjades att den nordiska samordnaren för denna organisation var ingen annan än Martin Kragh. Här är ett utdrag av de läckta mejlen:

Av mejlet nedan framgår att Kragh så sent som i våras bjöds in som rådgivare till ett möte med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Mikael Tofvesson, vars officiella uppgift är just att motverka otillbörliga påverkansoperationer från utländska makter, passar på att ge Kragh ett varmt omdöme:

Det förefaller kanske inte som en slump att Martin Kragh finns bland de personer som arbetar hårdast med att opinionsbilda för ett ”psykologiskt försvar” i Sverige.

Ett principbeslut om att inrätta en särskild myndighet för ”psykologiskt försvar” offentliggjordes av Stefan Löfven på konferensen Folk och Försvar i Sälen i januari 2018. En utredning i frågan ska vara avslutad i augusti 2019 varpå det konkreta arbetet för att påbörja verksamheten återstår.

LÄS ÄVEN MIN KRÖNIKA OM ÄMNET: Demokratins dödgrävare