Vetenskapsskolan i Göteborg, som fått upprepad kritik bland annat för att skolans undervisning och verksamhet haft religiösa inslag, ska tidigare haft ett ägaravtal som påstås föreskriva att islamsk lag gäller i verksamheten.

Vetenskapsskolan i Göteborg är en friskola som fått återkommande kritik av Skolinspektionen – denna har bland annat gällt bristande sexualundervisning och att flickorna fått lära sig att de ska ha slöja på sig och inte vara offentliga. Senast i somras krävde skolinspektionen att bön under lektionstid skulle upphöra.

Enligt en studie från Försvarshögskolan har skolan genom ägaren och huvudmannen Abdel-Nasser El-Nadi starka kopplingar till den salafistiska miljön i Sverige.

SR-programmet Kaliber har kommit över ett äldre aktieägaravtal som stipulerar att endast personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget och att ledningen av arbetet ska etableras enligt ”den islamska rättens grunder”.

Detta innebär enligt en domstolsinlaga från 2015 att den islamska traditionen ska ha företräde då det gäller skolans värdegrund.

Enligt skolans nuvarande rektor är skolinspektionens kritik sedermera åtgärdad och avtalet ska inte ha påverkat skolans verksamhet.