I Norge anmärker Facebookgruppen Halalguiden med drygt 23 000 medlemmar på att kedjan Burger King grillar samtliga sina hamburgare på samma grill.

I ett vida spritt och kommenterat inlägg i Facebookgruppen beklagar sig grundaren Shahzad Ghufoor över korskontaminering hos Burger King då man tillagar sina produkter, bland annat olika typer av hamburgare, på samma grill och i samma frityrolja. Nu kräver man bättre information om hur maten tillagas för att kunna avgöra var man som muslim kan äta.

– Vi som äter halal, kosher eller veganskt kan inte bara ändra våra matvanor. Därför behövs ett underlättande av dessa behov, säger Ghufoor till Vårt Land.

Under det senaste året har han samlat information om många uteställen och menar att de stora kedjorna utmärker sig negativt. Det var i arbetet med detta han kom över Burger Kings tillagningssätt. På mindre ställen menar han det är lättare att tala med en servitör och fråga om hur maten lagas.

Hoppas staten ska gripa in

Nu vill han att myndigheten Mattilsynet ska ta upp problemet med korskontaminering på dagordningen. Han hoppas att få till en dialog med dem framåt hösten och den främsta önskan man har är att det etableras en standard för vad som betecknas som halal i Norge.

– Det är lite olika syn på detta i islam. Ordet betyder ju bara ”tillåtet”. De flesta är eniga om att djur ska slaktas på halalsätt, men det är något annat med korskontaminering.

Enligt Ghufoor är inte alla lika oroade över korskontaminering och särskilt yngre muslimer kan vara mindre bekymrade över det.

På Burger King uppger man att ingen av deras produkter i dagsläget kan klassas som veganska eller halal. Man har heller varken plats eller kapacitet till att separera maskiner och redskap för tillagning av halalmat.