Ett uppmärksammat uttalande kommer från Said Saleh, professor vid det prestigefyllda egyptiska universitetet Al-Azhar, i Kairo. Saleh, som själv är kvinna, verkar hysa föga sympati för våldtäktsmäns offer och hävdar istället att våldtäkt är tillåtet under krig mellan muslimer och deras fiender.

Uttalandet gjordes under ett inslag gällande slaveri och trafficking, televiserat av Middle East Media Research Institute. Enligt professorn har slaveri funnits i alla tider men tack vare islam finns idag ett mer korrekt regelverk.

Saleh hävdar bland annat att krigsfångar är legitima slavar. Ur detta härleder hon att kvinnliga krigsfångar är legitima sexslavar. Professorn specificerar även att syftet är att förödmjuka offren.

– För att förnedra dem blir de arméchefens, eller en muslims, ägodel och han kan ha sex med dem, precis som han kan ha sex med sina fruar, förklarar Said Saleh.

Däremot vänder hon sig mot muslimska män som, ofta med sina fruars bifall, köper östasiatiska kvinnor som sexslavar, då endast icke-muslimska krigsfångar är tillåtna att förslava. Trafficking, menar hon, går emot Allahs lagar.

Just prostitution tar inte professor Said Saleh upp i intervjun, utan fokuserar istället på att klargöra under vilka förhållanden våldtäkt av icke-muslimska kvinnor är tillåtet.

Inslaget går att beskåda här:

https://www.youtube.com/watch?v=bFDxDXosHhI