I valet 2012 fick partiet in två företrädare. I årets val deltar partiet i 28 kommuner.

För andra gången på sex år kommer partiet ”Islam” att delta i de belgiska kommunalvalen.

Partiets mål är en hundraprocentig islamisk stat med sharialagar.

Partiledare Redouane Ahrouch påstår att man vill uppnå de uppsatta målen utan att bryta mot den belgiska konstitutionen – samtidigt är ett av målen att separera män och kvinnor i kollektivtrafiken.

Asyl- och migrationsminister Theo Francken säger sig vara ”äcklad” av partiet, vars vurm för sharialagar han menar står i direkt kontrast till mänskliga rättigheter och således är antidemokratiska.

Påståendet om att vilja skapa en hundraprocentig islamisk stat utan att bryta mot konstitutionen menar Francken är ett klassiskt exempel på ”Taqqiyya”.