Det är en rasistisk fördom att påstå att muslimer och andra invandrare ”skapar oro eller oreda” och har svårt att integrera sig i det svenska samhället. Det hävdar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Bakgrunden är inte minst de våldsamma kravaller som skakade flera svenska städer under våren, och som hundratals militanta muslimer deltog i.

FOI problematiserar våldsamheterna, eftersom de bidrar till att svenskarna blir mer fördomsfulla – det vill säga skapar sig ”ogrundade negativa värderingar av individer baserade på deras grupptillhörighet”.

Att på detta sätt dra slutsatser utifrån verkligheten är rasistiskt, menar man.

”En studie i fördom”

Myndigheten har publicerat en drygt femtio sidor lång skrift – ”En studie i fördom” – som analyserar bland annat upploppsfientliga kommentarer och inlägg som skrivits på Facebook, Reddit, Twitter, Flashback och Familjeliv.

I texten hävdas att många svenskar hyser det myndigheten menar är fördomar om invandrare i allmänhet, och muslimer i synnerhet. De fyra vanligaste är att de ”skapar oro eller oreda”, har ”skadliga värderingar”, har ”integrationssvårigheter” eller lever på bidrag istället för att arbeta.

Enligt FOI pekas särskilt somalier ut som en grupp som har svårt att integrera sig. Även det påstås vara en fördom.

Men det är inte bara korankravaller som får svenskar att skriva av sig i sociala medier. Terrordådet på Drottninggatan 2017 och riksdagsvalet 2018 var andra händelser som gjorde att antalet ”islamofoba uttryck” på exempelvis Reddit ökade, konstaterar FOI.

LÄS ÄVEN: Vänsterradikala bakom FOI:s forskning