Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) diskriminerar alternativmedia genom medvetna feltolkningar och punktmarkering av ”högertidningar”. Det skriver Peter Magnusson i en debattartikel.

MPRT delade i början av december ut 500 miljoner i redaktionsstöd. Men efter att ha undersökt MPRT:s bedömningar, och efter att ha granskat vilka som nekats mediestöd, framgår det att myndigheten sysslar med uppenbar politisk diskriminering. När det gäller vänstertidningar ställs inte samma krav som för alternativmedia. Ibland ignorerar MPRT rentav sina egna regler, exempelvis för vissa affärstidningar som egentligen inte ska vara berättigade till stöd alls.

För att hävda sin objektivitet meddelade MPRT att de ”lottar” ut de handläggare som ska bedöma de olika tidningarna. Detta för att vissa handläggare med vissa preferenser inte ska kunna väja ut tidningar att gynna eller missgynna. Men även detta är falskt, vilket en statistisk analys visar. Kontentan av min analys är att MPRT helt uppenbart sysslar med politisk diskriminering av alternativmedia. 

Ren politisk diskriminering

För att få bidraget som delades ut för första gången i december kräver den nya Mediestödsförordningen att mediet ska ha något som kallas för ”allsidig nyhetsförmedling”. Samma krav finns sedan tidigare i Presstödsförordningen.

Totalt sökte 216 tidningar redaktionsstöd. Många av dem drog tillbaka eller fullföljde inte sin ansökan. Efter detta återstod 178 tidningar där MPRT valde ut 13 tidningar för att sedan avkräva dem på bevis om att vara ”allsidiga”.

Följande tidningar avkrävdes svar med bevis på detta. I tabellen anges om de har fått medie- eller presstöd innan:

TidningStatus
ArbetarenPresstöd 1971
ETCPresstöd 2008
Exakt24Mediestöd 2020
Feministiskt PerspektivPresstöd 2011
FlammanPresstöd 1971
M-L ProletärenPresstöd 1975
NewsVoice Web Magazine Ny ansökan
Nu, det liberala nyhetsmagasinetPresstöd 1984
Nya Dagbladet Ny ansökan
Nya TiderPresstöd 2013
Samhällsnytt Ny ansökan
SwebbTV Ny ansökan
Tidningen OffensivPresstöd 1997

Vi ser här ett mönster: ena delen som valdes ut var alternativmedia (icke-vänsterliberala). Resten av tidningarna (vänsterliberala) som fick frågan kan betraktas som utfyllnad för att gömma den uppenbara politiska diskrimineringen av ”alternativmedierna”. Detta eftersom alla de andra tidningarna sedan länge fått presstöd och då automatiskt betraktas uppfylla allsidigheten enligt MPRT.

Men av de 178 tidningar som fick sina ansökningar ställda inför nämnden var det en stor andel – runt 50 stycken – som aldrig tidigare ansökt om stöd från MPRT . Man kan ju tro att MPRT då hade velat undersöka allsidigheten även hos dessa, men det gjordes inte! De slapp helt att bevisa att de är ”allsidiga” i sin förmedling.

Bland nya ansökande tidningar som helt slapp visa sin ”allsidighet” kan nämnas följande:

TidningÄgare
AlkompisAlkompis Communications AB
Allt om OsbyEspresso reklambyrå
Altinget.seAltinget AB
Bålsta BladetEnabydgens Tidningsförlag AB
Bättre stadsdelBättre Statsdel Lokal Media AB
BjäreNUMade in Båstad AB
BlankspotBlankspot Project AB
BreakitBreaking Media AB
FokusFPG Media AB
Gry Forsell med vännerBauer Media AB
LindenyttLindenytt AB
Liningö nyheterAlinea Förlag
Magaziner mitt i veckanVXO Media AB
Mitt RoslagenMitt Roslagen AB
News55.seNews55 AB
Ny TeknikAlma Talent AB
QXQX Förlag AB
Rix FM MorronzooKilohertz AB
Tidningen 7Mediapartner i Norr AB
Tidningen YippieMediapilen i Norden AB

Ett flertal av dessa är mycket mindre ”allsidiga” än de som underkändes. Av någon anledning valde dock myndigheten aldrig att undersöka detta. Istället fick bara alternativmedier som inte är vänsterliberala sådana frågor; Samhällsnytt, Nya Dagbladet, NewsVoice, Nya Dagbladet och Exakt24.

Det rör sig alltså om diskriminering men myndigheten verkar också ha gjort en hel del för att dölja detta då de i utvärderingen inkluderat massor av tidningar som de redan accepterat som allmänna nyhetstidningar under presstödsförordningen, vilken alltså redan kräver allsidighet.

Utöver detta kan nämnas att de kristna tidningarna Inblick, Sändaren, Dagen och Hemmets Vän helt slapp frågan. Lantbrukets Affärstidning (ATL) som riktar sig till traktorägare, och därför inte ens kan få presstöd, har inte heller behöva uppvisa sin ”allsidighet”. Affärstidningar kan inte få presstöd enligt Presstödsförordningen men detta har MPRT valt att ignorera.

Handläggarna ljuger

Det är följande fråga som Dinara Berg punktmarkerat alla alternativmedier med:


En av förutsättningarna för att få mediestöd är bl.a. att mediets innehåll består av allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv. Med allsidighet avses vidare att nyhetsförmedlingen innehåller olika perspektiv och behandlas utifrån flera och breda synvinklar.

Vänligen redogör för hur ni uppfyller kravet på allsidighet och olika perspektiv samt synvinklar.


För att reda ut varför tidningar som fått presstöd sen tidigt 70-tal helt plötsligt måste bevisa att de är allsidiga ställdes följande fråga till Dinara Berg på MPRT:

Kan du förklara varför tidningar som fått presstöd i flera decennier (alltså är dagstidningar) behöver förklara sig under denna nya paragraf på ett ingående sätt. Är klassificeringen verkligen så extremt olika?

Berg eller annan handläggare svarar då:

Redaktionsstöd är ett nytt stöd som regleras enligt mediestödsförordningen. Det är i denna förordning som kravet på allsidig nyhetsförmedling finns.

I presstödsförordningen finns inte motsvarande skrivningar utan de krav som finns i den förordningen är annorlunda formulerade. För mer information se respektive förordning samt på myndighetens webbplats.


Men stämmer verkligen detta? Nej, det gör det inte. Av Presstödsförordningens text framgår att för att kunna får stöd behöver man vara:

En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.


Det står vidare att med detta avses INTE en tidning:

vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

Myndigheten har alltså redan gjort en bedömning om allsidighet för de tidningar som de ställde frågan till. Det står alltså klart att de enbart inkluderade de andra tidningarna för att försöka gömma sin politiska aktivism. Analysen där enbart nya ansökande tidningar inkluderas bevisar detta slutgiltigt och otvetydigt.

Myndighetschefen hatar SD

Men var de som står bakom myndigheternas beslut att diskriminera på politiska grunder öppna med sina politiska hållningar?

MPRT:s enhetschef för ansökningar Georg Lagerbergs tidigare blogg kanske kan förklara det. Han skrev nämligen på Blogspot innan i mycket hätska ordalag om SD som han bevisligen hatade med en passion.

Om Sverigedemokraterna skriver han att de som politiskt parti knappast kan: ”bidra med något positivt utan deras försök att komma in i de politiskt beslutande församlingarna måste bekämpas.”

”Lottningen” en statistisk omöjlighet

Det går också att visa att enhetschefen Georg Lagerberg ljög för alternativmedia när han påstod att ärendena lottades ut. Att en och samma handläggare av sju stycken helt slumpmässigt skulle få hantera alla alternativmedier förutom Nya Tider (som sedan tidigare har presstöd) är en statistisk omöjlighet.

En omfattande Monte Carlo-simulering som Samhällsnytt tagit del av visar att det är ungefär 1 chans på 5 000 000 att en handläggare slumpmässigt skulle ha fått alla nya alternativmedier på sitt bord.

I en intervju med Lagerberg ställdes en fråga hur han hanterar fördelningen av ärenden till myndighetens handläggare:

Hur fungerar det med handläggarna. Lottas de ut på dem eller hur fungerar det?

– Ja, de lottas. Sen är det väl också så att om man har haft en tidning tidigare och kan den lite grann eller har haft ärendet så håller vi ihop det. Det är lite likartad problematik. Men i huvudsak lottas det och man skall ha en jämn arbetsbörda, svarar Lagerberg.

Jag har gått igenom alla handlingar och kommit fram till att fördelningen såg ut ungefär enligt följande:

HandläggareAntal ärenden
Dinara Berg7
Alva Fredman Klockar30
John Olsson20
Sophia Abdulrahim Omar19
Kajsa Rohdin14
Simon Rose10
Hilda Wall Gullstrand12

Detta efter att ha grupperat alla tidningar inom samma koncern som ett ärende. Motiveringen till detta är att myndigheten i nästan alla fall ger hela gruppen tidningar till en handläggare.

Trots att tidningarna påstås ha lottats ut har Dinara Berg fått Samhällsnytt, Exakt24, NewsVoice, Nya Dagbladet och Swebbtv. Alva Fredman Klockar fick Nya Tider, men denna tidning har redan haft en relation med MPRT sen 2013. Det är alltså en och samma handläggare som fått alla nya tidningar som ofta klassas som ”alternativmedier” och hon har dessutom bara haft sju ärenden totalt. En snabb överslagsberäkning sannolikheten att detta sker slumpmässigt är runt 1 på miljonen.

Jag har dessutom designat en Monte Carlo-simulering, vilket är en metod för sannolikhetsbedömning, för att beräkna sannolikheten för att Berg skulle få alla ärendena. I dessa simuleringar fick vi efter 10 miljoner körningar 278 utfall där hon fick fyra fall och noll där hon fick alla fem som blev utslaget när Lagerberg ”lottade”. Efter 100 miljoner simuleringar fick vi fram 19 fall där Berg fick alla fem ”alternativmedier”.

Det framstår med andra ord som en ren lögn att tidningarna lottades ut slumpmässigt till handläggarna. Istället ser vi allt sammantaget ett mönster: alternativmedier diskrimineras av MPRT samtidigt som myndigheten inte talar sanning om deras metoder, allt medan de blint godkänner ansökningar från vänsterliberaler trots att dessa uppenbart bryter mot reglerna.

Man kan ju undra: har Sverige blivit en bananrepublik, eller ska någon ta uti med aktivismen inom våra myndigheter?