Sandviken är kommunen som för några år sedan, med draghjälp av bl.a. Dagens Nyheter, basunerade ut den som det skulle visa sig falska nyheten att man tjänade en halv miljard på invandringen. I november förra året kom en rapport som visade att Sandviken i verkligheten är en av de kommuner som ekonomiskt förlorar allra mest i hela landet på invandringen.

En månad senare meddelade kommunpolitikerna i Sandviken att man tvingas höja skatten. Om inte omfattande nedskärningar i välfärdstjänsterna vidtogs skulle skatten behöva höjas med hela sex kronor, var beskedet. En väsentlig del av förklaringen till kommunens ekonomiska katastrof fanns i invandringsrelaterade kostnader.

LÄS MER: Sandviken skulle tjäna en halv miljard på invandring – måste nu höja skatten

Och nu kommer alltså färska siffror från Arbetsförmedlingen som visar att arbetslösheten bland utrikes födda i Sandviken är 48,8 procent. För Sandviken som helhet är arbetslöshetssiffran 13,7 procent. Det är klart över riksgenomsnittet, men siffran dras upp av den extremt höga arbetslösheten bland utrikes födda.

Även nationellt är arbetslösheten bland utrikes födda hög, drygt 22 procent, mångdubbelt högre än de 4 procent av inrikes födda som går utan arbete. Men Sandviken, som för några år sedan framställdes som ett föredöme i lyckad och ekonomiskt lönsam integrering av invandrare, sticker alltså ut med mer än dubbelt så hög arbetslöshet bland utrikesfödda än riksgenomsnittet.

LÄS MER: Sandviken förlorar näst mest i Sverige på invandringen

Det bör i sammanhanget påpekas att indelningen i utrikes och inrikes födda är ett trubbigt mått om det är den för Sverige dominerande asylrelaterade invandringens effekter på arbetslösheten man vill återspegla. Siffran för utrikes födda är då för låg genom att den sänks av att anställningsbara grupper från de nordiska grannländerna, Europa, USA och Östasien räknas dit. Omvänt blir arbetslöshetssiffran för inrikes födda för hög genom att den höjs av att icke anställningsbara andra generationens asylinvandrare räknas dit.