➤ VÄXJÖ 90 000 kronor kostar det nya nätet som kommunen känner sig tvungna att sätta upp och ska trygga bilisternas färd på Norrleden.

Efter att stenkastning förekommit vid ett flertal tillfällen från gång- och cykelbroarna över Norrleden i Växjö, och polisen uppmanat bilister att vara vaksamma, har kommunen nu beslutat att sätta upp nät.

– Det är jätteviktigt ur säkerhetssynpunkt. Det kan hända riktigt allvarliga olyckor om man får en sten på sin bil, säger avdelningschef Fredrik Ivarsson på tekniska förvaltningen till Smålandsposten.

Det befintliga stålstaketet har nu täckts med finmaskigt nät. Med ditsatta stolpar på räcket blir nätet drygt två meter högt.

Redan i februari hade situationen blivit så pass akut att kommunens dåvarande säkerhetschef utredde vilka åtgärder som kunde vidtas.

Stenkastningen rubriceras av polisen som skadegörelse.

– Det här är ett första steg. Det känns tråkigt att behöva göra det men vi ser oss tvungna att göra något åt problemet, säger Ivarsson.