➤ USA / MEDIA Den stora vänsterliberala tidningen New York Times har nyligen infört nya riktlinjer för sina journalister som innebär att dessa inte får visa politisk partiskhet i sociala medier, utan måste agera neutralt och professionellt.

Problematiken med journalisters partiskhet blev uppenbar i samband med Donald Trumps intåg i politiken, dels i traditionell vänsterliberal media men framförallt i sociala medier.

Chefredaktör Dean Baquet på New York Times uppmanar sina anställda att läsa de nya riktlinjerna noga och följa dem, samt konstaterar att tidningens journalister måste ta ansvar för hur de beter sig även i sociala medier, där de inte kan uttrycka sig på ett sätt som inte skulle accepteras i en publicerad text i papperstidningen.

Endast några dagar efter presidentvalet 2016 erkände Baquet att tidningen agerat ohederligt och oärligt i sin rapportering under valkampanjen, samtidigt som han utlovade att de skulle upphöra med det och istället rapportera ärligt och hederligt i fortsättningen.

Presidenten för ett medieforskningsinstitut, Dan Gainor, ger dock New York Times stark kritik. Han poängterar att det har tagit tidningen hela tio år innan de begrep att dess journalister kastar ur sig vilka ”korkade” vänsterpolitiska åsikter som helst i sociala medier och att dessa nya riktlinjer är alldeles för lite alldeles för sent.

Gainor ger ett färskt exempel där en känd journalist på New York Times postade ett meddelande i social media om att en koleraepidemi hade brutit ut i Puerto Rico, vilket visade sig vara fake news.

En orsak bakom tidningens nya riktlinjer kan vara att en av dess journalister har postat otaliga politiska åsikter på Twitter, varav många om Donald Trump, och att man slutligen insåg att detta inte kan få fortsätta eftersom tidningens rykte och trovärdighet stadigt har sjunkit på grund av just journalisternas ageranden i sociala medier.