Biljardhuset i Malmö är en sedan decennier etablerad träffpunkt för många av stadens invånare. Nu hotas dock verksamheten av nedläggning. Detta sedan Nordea beslutat dra in företagets bankkonto.

Brevet om att Norda bryter affärsförbindelsen med Biljardhuset dök utan förvarning ned i brevlådan för några veckor sedan. Utan bankkonto kan den populära biljardhallen varken betala ut löner eller betala leverantörer och lokalhyra. Därmed kan man inte fortsätta bedriva verksamheten.

Som skäl för uppsägningen anger Nordea att man saknar kundkännedom om Biljardhuset. Detta trots att företaget varit kund hos Nordea i 20 år.

Biljardhusets ägare, Suzanne Johansson, tror att det egentliga skälet bakom Nordeas agerande är att man vill straffa företaget för att inte ha infört swish- och kortbetalning som banken kan tjäna pengar på. I stället har Biljardhuset fortsatt att som tidigare låta kunderna betala med kontanter.

Nordeas presschef, Afroditi Kellberg, vill inte besvara några frågor specifikt om det aktuella ärendet. I en generell kommentar till SVT säger hon att Nordea ställer frågor till alla kunder och att man enligt EU-regler inte får tillhandahålla banktjänster till kunder som banken inte känner. Det förklarar dock inte hur ett företag som varit kund i banken i 20 år kan få sitt konto uppsagt med avsaknad av kundkännedom som skäl.

Samtidigt låter Nordea nyanlända asylsökare utan uppehållstillstånd och utan fastställd identitet öppna konto där kännedom om och möjlighet till bakgrundskontroll av kunden helt saknas. Att bankerna ska bevilja kontoansökningar från denna grupp är också något som regeringen utövat påtryckningar för.

Kravet på kundkännedom är kopplat till lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I invandrartäta Malmö cirkulerar mycket svarta pengar och i vissa grupper betraktas av kulturella skäl kontanter som det enda betalningssätt man har förtroende för.

När Biljardhusets kunder betalar kontant innebär det att banken inte kan vidarebefordra uppgifter till myndigheter så att dessa kan spåra ursprunget till kundernas pengar. Nordea har emellertid inte aviserat några misstankar om att Biljardhuset skulle medverka vare sig aktivt eller passivt i penningtvätt.

Det ifrågasätts också om det är ett företags ansvar att samla in information om sina kunder för bankernas och myndigheternas räkning. Det skulle i förlängningen kunna innebära att alla företag som godtar kontanter som betalningsmedel skulle kunna få sina bankkonton uppsagda och misstänkliggöras för medhjälp till grov ekonomisk brottslighet.

Suzanne Johansson uppger att hon kontaktat Nordea för att besvara eventuella frågor de efter 20 års relation kan ha gällande kundkännedom men utan att lyckas.

– Ringer vi kundtjänst är det någon som svarar att de ska titta på tidigare information och sen säger de att de inte har någon kundkännedom.

Suzanne uttrycker också en David mot Goliat-känsla och ensidig beroendeställning gentemot banken som hon upplever att den utnyttjar gentemot kunderna

– Man känner sig maktlös gentemot banken. Utan bank stannar allt och sen går det väldigt fort utför.