I slutet av förra året dömdes en kenyansk man för fyra fall av sexuellt ofredande i Stockholms kollektivtrafik. Dessförinnan hade han blivit dömd för 33 fall av sexuellt ofredande och misshandel. Vid sidan om sin kriminella bana arbetar mannen med att träna somaliska ungdomar mot radikalisering och extremism. Mannens lön och lägenhet betalar skattebetalarna i Norrköpings kommun.

Den tredje december 2018 dömde Södertörns tingsrätt den 45-årige kenyanen Henry Nganga Chumia till fängelse i två månader för fyra fall av sexuellt ofredande, varav i ett fall en minderårig flicka. Brotten begicks i slutet av augusti förra året.

Under färd med pendeltåg och buss i Stockholm hade Chumia både blottat sig, onanerat och frågat brottsoffren om de kan hjälpa honom att onanera.

Chumia har sedan tidigare ett gediget brottsregister. Av den nu aktuella domen framgår att Chumia tidigare blivit lagförd för sammanlagt 33 fall av sexualbrott och dessutom misshandel. Nu kan ytterligare fyra sexuella ofredanden läggas till.

I domen redogörs för de i närtid begångna tidigare. Senast i maj 2017 dömdes Chumia för misshandel till två månaders fängelse. I september 2016 dömdes han för fem sexuella ofredanden till tre månaders fängelse. I juni 2015 föll dom för tretton sexuella ofredanden – den gången inskränkte sig påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst.

Chumia är medborgare i Kenya och saknar svenskt medborgarskap. Trots detta och ett notoriskt återfallande i brott har åklagaren inte yrkat på utvisning. Samhällsnytt har närgranskat några av Chumias ofredanden i kollektivtrafiken.

Sexuellt ofredande mot minderårig
Vid ett tillfälle har Chumia sökt upp en minderårig flicka på en buss i södra Stockholm. I samband med att polisen förhör Chumia krävs tolk för att de ska förstå varandra.

När polisen förhör flickan berättar hon att Chumia har satt sig bredvid henne, börjat onanera samt frågat om hon kan ”hjälpa till”. Efter händelsen upplever flickan en ständig otrygghet när hon måste röra sig på offentliga platser.

Skattefinansierad sexbrottsling
I polisförhöret framkommer det att Chumia arbetar vid en somalisk förening i Stockholm med att träna ungdomar ”mot att radikaliseras och mot extremism”.

Det visar sig även att Chumia genom sitt förebyggande arbete med ungdomar får sitt uppehälle betalt av skattebetalarna genom ett upplägg från Norrköpings kommun och Försäkringskassan. Vid sidan av löneutbetalningen för att förhindra att ungdomar blir radikaliserade eller extremister får den notoriske sexförbrytaren även en lägenhet betald av skattebetalarna i Norrköpings kommun.

Sexuellt ofredande på pendeltåg
Under en pendeltågsresa har Chumia dragit ner sina byxor, visat sitt könsorgan och sedan börjat onanera inför målsägande. Chumia strök sig även mot målsäganden och stirrade på henne samtidigt som han onanerade.

Även i dessa polisförhör liksom övriga som Samhällsnytt granskat har det krävts tolk på engelska eller Kenyas officiella språk swahili.

Övervakningsbild från Stockholms länstrafik där Chumia syns söka upp sitt brottsoffer.

Ett brottsoffer lyckades att fotografera Chumia som samtidigt avslutade onanerandet och drog in sitt könsorgan i byxorna.

Tingsrättsdomen
När Södertörns tingsrätt bedömde straffvärdet för de brott som Chumia nu blivit dömd för anser man att det är försvårande att tre av målsägandena varit unga personer, varav en flicka endast sexton år. Vidare skriver tingsrätten att det systematiska och hänsynslösa tillvägagångssättet att söka upp och ofreda ensamma kvinnor i kollektivtrafiken ska ses som en ytterligare försvårande omständighet.

Slutligen anser man att det är försvårande att Chumia återfallit i likadan brottslighet som han tidigare dömts för vid ett stort antal tillfällen. Med hänsyn till detta kan straffet nu inte stanna vid böter.

Därför dömer tingsrätten Chumia till två månaders fängelse. Han ska även betala skadestånd till brottsoffren.