Nya Zeeland kommer att beskatta kors och fårs rapningar för att sätta ett pris på jordbruksutsläpp. Det är ett försök att ta itu med en av landets största källor till växthusgaser, som oroar landets ledning.

Förslaget skulle göra Nya Zeeland, som är en stor jordbruksexportör, till det första landet som låter jordbrukarna betala för utsläpp från boskap, enligt miljöministeriet. Nya Zeeland, där 5 miljoner människor bor, har cirka 10 miljoner nötkreatur och 26 miljoner får.

Nästan hälften av landets totala utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket, främst metan, men jordbruksutsläppen har tidigare undantagits från landets system för handel med utsläppsrätter, vilket har lett till kritik mot regeringens åtagande att stoppa den globala uppvärmningen.

Enligt utkastet till plan, som utarbetats av företrädare för regeringen och jordbrukssamhället, kommer jordbrukarna att tvingas betala för sina gasutsläpp från och med 2025. Kort- och långlivade jordbruksgaser kommer att prissättas separat, även om ett enda mått för att beräkna deras volym kommer att användas.

Kostnaderna kommer troligen att föras vidare till konsumenterna, vilket kan leda till att köttpriserna stiger.

Massiva störningar för jordbruket

– Det råder ingen tvekan om att vi måste minska mängden metan som vi släpper ut i atmosfären, och ett effektivt system för prissättning av utsläpp för jordbruket kommer att spela en viktig roll för hur vi ska uppnå detta, påstod James Shaw, klimatminister.

Förslaget innehåller incitament för jordbrukare som minskar utsläppen genom fodertillsatser, medan skogsbruk på gården kan användas för att kompensera för utsläppen. Intäkterna från systemet kommer att investeras i forskning, utveckling och rådgivningstjänster för jordbrukare.

Förslaget skulle potentiellt vara den största regelstörningen för jordbruket sedan avskaffandet av jordbruksstödet på 1980-talet, sade Susan Kilsby, jordbruksekonom på ANZ Bank.

Ett slutgiltigt beslut om systemet väntas i december.

Storbritannien har också diskuterat att inkludera jordbruksutsläpp i sitt eget system för handel med utsläppsrätter som en del av det första steget mot att införa gränsskatter på koldioxid som skulle kunna skydda brittiska producenter från billigare import.

Nyheten har gett upphov till många reaktioner på nätet. ”MadDad” säger att samhället gått och blivit galet:

”För fan” skriver en annan och skrattar:

John och Jane varnar för liberalernas framtåg världen över:

Andra menar dock att det är bra att bekämpa köttätandet men de flesta ser ut att tycka detta är vansinne, såsom denna twitter-användare som menar att beskatta naturliga kroppsfunktioner är vansinne: