Anmälda våldtäkter ökade med 10 procent. När det gäller våldtäkt mot barn ligger ökningen på 17 procent.

På tisdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, slutlig brottsstatistik för 2017.

Här konstateras bland annat att antalet fall av dödligt våld under fjolåret var det högsta sedan Brå började ta fram sådan statistik 2002. Ökningen från 2016 var dessutom dramatiskt; 113 mot sju.

De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.

Mellan 2016 och 2017 ökade antalet anmälda våldtäkter med tio procent – och när det gäller barn i åldrarna 15-17 ökade de med 17 procent. 94 procent av barnfallen gäller flickor.

Även sexuellt ofredande ökade, upp tre procent.

De flesta brottstyper inom kategorin brott mot person minskade dock, bland annat anmälda misshandelsbrott; ned fem procent.

Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är lika många som 2016.

Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, ”olovlig identitetsanvändning”, infördes den 1 juli 2016.

Vid årsskiftet fick Brå i uppdrag av regeringen att utreda varför sexualbrotten ökat de senaste tolv åren. Bland annat ingick i uppdraget att om möjligt undersöka vilka gärningspersonerna är. Detta är dock inget som tagits med i rapporten som presenteras idag.