Vid en pressträff på onsdagen meddelade Tidöpartierna i regeringsunderlaget att man går vidare med ett lagförslag om att låta polisen avlyssna personer som inte är misstänkta för brott. Det krävs för att få bukt med den grova organiserade invandrarbrottsligheten, menar man. Andra varnar för ändamålsglidning och intrång i medborgarnas personliga integritet.

Den lagrådsremiss om hemlig avlyssning av icke brottsmisstänkta som regeringen tillsammans med SD presenterade på onsdagen bygger på en utredning som tillsattes av den tidigare S-regeringen. Om Socialdemokraterna inte går emot sitt eget initiativ kommer lagen att godkännas av riksdagen och träda i kraft redan efter sommaren.

Friare regler om hemlig avlyssning ingår ett paket om vad man kallar preventiva tvångsmedel. I likhet med det stora flertalet lagar som tillkommit i Sverige och andra länder de senaste decennierna efter de muslimska terrordåden i USA 2001 har detta lagförslag sin bakgrund i brottslighet relaterad till den höga utomvästliga invandringen.

– Vi behöver de här mönsterbrytande åtgärderna för att stoppa gängen, förklarade jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

Det enda sättet att komma åt de unga gängkriminella kommunicerade vara att få tillgång till deras kommunikation. Kritiker menar dock att gängen bara kommer att byta till nya krypterade kommunikationslösningar som polisen inte kan avlyssna.

I stället menar man att andra grupper i samhället som inte skyddar sin kommunikation på samma sätt riskerar bli avlyssnade utan sin vetskap och utan brottsmisstanke. Tidöpartierna menar dock att man parerar för sådan ändamålsglidning genom att endast tillåta avlyssning utan brottsmisstanke i anslutning till utredningar av gängrelaterade mord, skjutningar och sprängningar.

Se hela pressträffen med justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), SD:s talesperson i polisfrågor Katja Nyberg och KD:s rättspolitiska talesperson Torsten Elofsson HÄR.