På torsdagen svors 57-årige Miguel Diaz-Canel in som Kubas nye president. Han övertar presidentskapet efter tillförordnade Raul Castro som 2008 tog över ämbetet från sin bror Fidel efter att denne enväldigt styrt landet sedan det revolutionära maktövertagandet 1959.

Diaz-Canel var den enda kandidat som av nationalförsamlingen godkändes att ställa upp i ”presidentvalet”. Han har deklarerat att han hans ”mandat är att försvara, förfina och ge kontinuitet åt den kubanska revolutionen”. Det är oklart vilkas mandat det var som åsyftades eftersom han inte valts av folket i något som i egentlig mening kan rubriceras som ett presidentval.

86 årige Raul Castro fortsätter som ledare för det styrande och enda tillåtna kommunistpartiet. Diktatorn Fidel Castro avled 2016, 90 år gammal.