I en ny studie som ännu inte är referensgranskad prognostiserar en grupp forskare från Uppsala universitet att det mest sannolika alternativet är att drygt 100 tusen svenskar ska dö i epidemin. Den nuvarande intensivvårdskapaciteten kommer att överskridas 40 gånger.

I studien utgår forskarna från flera modeller med olika nivåer av restriktioner. Däremot är de överens om att även om den svenska regeringen skulle ha infört de strängaste restriktionerna i Europa from den 10 april – skulle det inte spela någon större roll i sammanhanget. Åtgärden skulle kunna sänka dödligheten med endast 50%.

Ifall regeringen dock fortsätter på den inslagna banan utan några ytterligare restriktioner beräknar de att upp till 183 tusen svenska kommer att dö – med mediandödligheten på 96 tusen personer. Enligt modellen som beskrivs i studien kommer antalet döda och personer i behov av intensivvård att skjuta spikrakt i höjden i början av maj.

Då kommer kapaciteten för intensivvården att överskridas 40 gånger – vilket kan leda till de snävaste prioriteringarna i hela Europa för att få intensivvård. Detta, befarar forskarna, kan förvärra situationen och öka dödligheten ännu mer.

Under peaken kommer dessutom drygt 15% av sjukvårdspersonalen inte att kunna arbeta på grund av allvarliga infektioner av Covid-19. Dessutom kommer nästan hela befolkningen – mellan 8 och 9 miljoner – att bli smittad av coronaviruset till början av juni.

Studien kan läsas i sin helhet på följande länk.