Tankesmedjan Det Goda Samhället har med hjälp av Brå tagit fram en rapport om sambanden mellan invandring och brottslighet. Studien belyser utvecklingen under de tre senaste decennierna.

Vissa invandrargruppers höga överrepresentation som förövare till brott är en politiskt känslig fråga. Beslutsfattare bakom det multikulturella samhällsexperiment grundat på en extremt hög invandring som pågår i Sverige har inte velat redovisa denna politiks i flera avseenden obekväma facit, där eskalerande grov kriminalitet ingår som en del.

Det Goda Samhällets ordförande, forskaren, företagaren och samhällsdebattören Patrik Engellau, långintervjuas i SwebbTV om rapporten vars tillkomst motarbetades i det längsta från regeringshåll. Bland annat hävdades att fakta i frågan strider mot det mänskliga rättigheterna då de skulle kunna användas som stöd för diskriminering.

Efter att en knapp majoritet i statliga Etikprövningsnämnden gett bifall kunde undersökningen ändå genomföras. Avgörande var att den annars hårt kritiserade kriminologen Jerzy Sarnecki oväntat ställde sig bakom att rapporten skulle tas fram.

Några av de slutsatser som kan dras av rapporten är:

  • Majoriteten av brotten i Sverige begås numera av ickesvenskar.
  • 13% av brotten begås av personer som inte ens är bokförda i Sverige
  • Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen

Engellau säger i intervjun att man valt att, utöver själva rapporten, även tillgängliggöra råmaterialet från Brå. Detta som en service för den som vill ska kunna borra djupare och dra ytterligare slutsatser från studien som inte framgår av rapporten.

Rapporten ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv” kan laddas ned här.
En Power Point-presentation som redovisar den nya rapporten finns här.
Brå:s statistik som redovisas i rapporten finns här.