I studien följdes 255 covidpatienter som behövde intubation under pandemins första två månader. De som gavs en ökad dos Hydroxiklorokin tillsammans med Azitromycin hade en 100 procent högre chans att överleva.

I en intervju på Fox News intervjuas Dr. Stephen Smith, en av studiens författare, som själv såg hur Hydroxiklorokin gjorde skillnad. Anledningen till att många avfärdade läkemedlet tror han kan ha berott på den utbredda rädsla som fanns men även ”konstiga politiska skäl” som han aldrig kommer att förstå.

Trots dess goda effekt på covid-19 är det i USA sedan december förbjudet att användas för just det ändamålet. Ifall attityden till Hydroxiklorokin hade varit en annan hade en stor del av de nästan 600 000 amerikaner som dött under pandemin kunnat räddas, konstaterar Smith.

Stoppades i Sverige

I mars stoppade Läkemedelsverket förskrivningen av klorokinfosfat utanför sjukhus med hänvisning till att då läkare börjat skriva ut det till sig själva och sina familjer kan det uppstå brist.

Ungefär samtidigt som Läkemedelsverket begränsade förskrivningen av klorokin beviljade samma myndighet en beredskapslicens för remdesivir, ett nytt läkemedel som företaget Gilead Sciences utvecklat för ebola. Trots en lång och dyr utveckling visade sig läkemedlet inte vara tillräckligt effektivt mot ebola och då såg man en ny chans när det nya coronaviruset gjorde entré.

Enligt flera studier kan läkemedlet endast förkorta sjukdomsförloppet ”något” – i bästa fall. Men trots tveksam effekt användes det nya okända läkemedlet med oklara biverkningar brett på Karolinska, Sahlgrenska i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund på svårt sjuka covidpatienter som i praktiken blivit försökskaniner i ett medicinskt experiment.

Samnytt har i en granskande artikel undersökt spelet bakom förbjudet av hyrdoxyklorokin i Sverige – där flera högt uppsatta byråkrater och forskare var involverade.

LÄS MER: Vem stoppade botemedel mot corona i Sverige?