Den palestinsk-arabiska nyhetsförmedlaren SHFA presenterade nyligen en opinionsundersökning bland arabiska invånare i Jerusalem där över 90 procent svarade att de föredrar att Israel behåller kontrollen över staden istället ett överlämnande till den palestinska myndigheten. Resultatet skiljer sig rejält från en tidigare undersökning.

1200 arabiska jerusalembor svarade på frågan om de föredrog att stanna under israeliskt styre eller föredrog att hamna under Palestinska myndighetens (PA) styre, rapporterar the Algemeiner. Hela 1116 svarande föredrog Israel framför PA. Endast 84 personer ville se att PA tog över.

Men enligt den israeliska tidningen Israel Hayom var det endast 5 av dessa 84 som var villiga att ge upp sitt israelisk ID-kort till förmån för ett från PA.

Det var i maj 2020 som Washington­institutet för Mellanösternstudier gjorde en liknande undersökning med hjälp av palestinska opinionsundersökare, där de folk fick frågan om de föredrog israeliskt eller palestinskt medborgarskap. Då var det bara omkring 15 procent som sade sig föredra ett israeliskt medborgarskap.

I andra undersökningar mellan 2010-2015 var det 52 procent som sa att de hellre är israeliska än palestinska medborgare, skriver Israel Hayom.

Araberna i Jerusalem är oftast inte israeliska medborgare men de kan ansöka om ett. Istället har det ett ID-kort som gör att de kan röra sig fritt inom Israel.

LÄS ÄVEN: Så här fungerar Iron Dome som stoppar slakt av israeler