EU-parlamentet har fattat beslut om att utöka sina krav för att minska koldioxidutsläppen i medlemsländerna. Tidigare var målet att utsläppen skulle ha minskat med 43 procent till 2030 jämfört med utsläppsnivån 2005, men nu höjs det målet till hela 62 procent. Och om några år kommer transporter och byggnader tvingas betala för sina koldioxidutsläpp.

Beslutet togs under natten mot söndagen och kan komma att få förödande konsekvenser för invånarna i EU.

Gratisrätterna till koldioxidutsläpp, som hittills delats ut till vissa företag och industrier som är utsatta för internationell konkurrens och därmed löper risk för så kallat koldioxidläckage, kommer att fasas ut med start 2026, och upphöra helt 2034.

Dessutom kommer handel med utsläppsrätter utvidgas till flera sektorer. Sjöfart, bostäder, flyg och andra transporter kommer således tvingas betala för sina koldioxidutsläpp – något de inte behövt göra tidigare. Hittills har principen att den som släpper ut koldioxid ska betala för det endast gällt industri- och energianläggningar i EU.

Dessa stora summor straffavgifter som kommer betalas in ska gå till ”olika fonder som ska stödja omställningen till fossilfritt”, rapporterar Sveriges Radio. Vad den formuleringen innebär i praktiken är oklart – men för gemene man kommer den naturliga effekten av detta sammantaget bli högre priser på så gott som allt man kan tänka sig.

LÄS ÄVEN: EU kan sätta stopp för sänkt reduktionsplikt

LÄS ÄVEN: SD: Endast marginell sänkning av reduktionsplikten ”inte på kartan”