Sedan den 14 november 2021 gäller inte längre de skärpta restriktionerna på casinomarknaden i Sverige. Det var restriktioner som lanserades under coronapandemin i ett försök att skydda befolkningen från riskerna med ökat spelande i takt med att mindre tid spenderades utanför hemmet. Därmed kan spelbolag och casinon återigen erbjuda sina kunder större bonusar och lägre spelrestriktioner när man spelar online.

För att få en förståelse för vad som har skett på den svenska spelmarknaden behöver man vrida tillbaka tiden till den 1 januari 2019. Då trädde den nya svenska spellagen i kraft, en spellag som hade som främsta syfte att skapa ett licenssystem för alla spelbolag och casinon som ville vara verksamma på den svenska spelmarknaden.

I gengäld kunde den svenska staten ställa ett antal krav på alla aktörer som sökte svensk licens, däribland att man behövde uppfylla en rad krav kring ansvarsfullt spelande. Samtliga spelbolag och casinon i Sverige måste också vara ansluta till Spelpaus och självhjälpssystemet som finns på den svenska spelmarknaden. Dessutom behöver man betala skatt på sin vinst till den svenska staten om man är ett spelbolag eller casino med svensk licens.

En viktig parameter att ha med sig i sammanhanget är fortfarande att det är fullt legalt för svenska spelare att spela hos casinon utanför Sveriges gränser eller spelbolag som inte har licens i Sverige. Det är helt enkelt upp till konsumenten att bestämma vem man spelar hos, men genom att spela hos licenserade spelbolag och casinon i Sverige kan man vara trygg med att regler och lagar som gäller i Sverige följs.

Tuffare restriktioner under coronapandemin

Coronapandemin svepte över hela världen i början av 2020 och många samhällen valde att ta till tuffa åtgärder för att hindra smittspridningen, men också för att hantera konsekvenserna som det förändrade levnadsmönstret hade på befolkningen. I Sverige skedde en liknande utveckling, om än på ett annorlunda sätt än i andra länder.

Då den svenska spellagen och omregleringen den 1 januari 2019 var relativt ny, den hade trots allt bara ett år på nacken, när corona svepte över det svenska samhället hade man inte samma säkerhet i systemet som i flera andra länder, där spelmarknaden varit reglerad under längre tid. Effekterna av en omreglering av spelmarknaden hade inte hunnit bli tydliga.

Från regeringshåll flaggade man tidigt för att det här kunde göra att man nu hamnade i en utsatt situation med många problemspelare som var hemma från jobbet, inte kunde spendera tid utanför hemmet eller befann sig i karanän till följd av corona. Sådana förhållanden antogs kunna leda till ett ökat spelande och därmed också ett ökat risktagande på spelmarknaden.

I ett försök att skydda sådana problemspelare, och samhället i stort, från att hamna i ett läge där coronapandemin spädde på det icke-ansvarsfulla spelandet på den svenska spelmarknaden valde man att klubba igenom tuffare restriktioner. Detta bara ett år efter att omregleringen trätt i kraft, en omreglering som i sig skapade en ny och tuffare verklighet för många spelbolag och casinon i Sverige redan.

Bättre spelupplevelse när coronarestriktionerna har släppt

Restriktionerna som infördes under corona handlade om ett par olika saker, men framförallt om att begränsa förlusterna för problemspelare. Det gjorde att det blev omöjligt att spela för mer än 5 000 kronor per vecka hos casinon, men också hos spelbolag som också hade casinon som en del av sin verksamhet.

De få bettingbolag och spelsajter som inte hade något casino kopplat till sin verksamhet kunde erbjuda spel på liknande vis som tidigare, men det gick inte hos spelbolag med casino som en del av sin portfölj. Det har bland annat skapat en situation där det inte har gått att spela poker och förlora mer än 5000 kronor på en vecka.

En annan del av restriktionerna gällde bonusar, som hos sådana spelbolag och casinon nu inte fick överstiga 100 kronor. Det har i sin tur skapat en situation där det inte har varit attraktivt att registrera sig hos nya spelbolag och casinon, som därmed har tappat kunder. Bonusar i den storleksordningen är helt enkelt inte tillräckligt lockande för kunder och då har alternativ utanför Sveriges gränser blivit mer aktuella.

Märk väl att det regelverk som har skärpts till under corona bara har kunnat appliceras på spelbolag och casinon med svensk licens. Det gäller inte spelbolag utanför Sverige, som hela tiden har kunnat anpassa sin produkt till sin egen verklighet och den marknad som man har tillhör. Men tack vare att det går att spela casino och betting på nätet går det att som kund nå dessa aktörer också, fast digitalt.

En populär kategori är casino snabba uttag, som finns både i Sverige och i utlandet. Där kan man spela hos casinon som betalar ut vinstpengarna som man snurrar fram på slotshjulen inom några få minuter. Om man väljer att spela hos casinon i Sverige, med svensk licens, kan man nu hämta en större bonus och spela för större summor över tid, tack vare att restriktionerna nu har lättat igen. Det är en stor lättnad för många spelare.