Rysk-ortodoxa kristna församlingar får allt svårare att vara verksamma i Sverige i den miljö av tilltagande hatstämning mot allt ryskt som piskats upp efter Rysslands invasion av Ukraina. En av sådan församling nekades nyligen handla i en butik på ett sätt som för tankarna till förföljelsen av judar i Tyskland på 30-talet.

I Sverige finns flera församlingar som har sina anor i Ryssland och därför går under beteckningen ”rysk-ortodoxa”. Några men långt ifrån alla har idag några kopplingar till Ryssland och än färre sluter upp bakom Putins anfallskrig mot Ukraina.

Men det hjälps inte. På ett sätt som många menar liknar den historiska kollektiva skuldbeläggningen av judar som kulminerade i den nazistiska judeutrotningen i Tyskland på 1930-talet, får nu alla rysk-ortodoxt kristna i Europa klä skott för vad den post-kommunistiska ryska regimen gör sig skyldig till.

Nekades köpa stolar

Ett färskt exempel gäller Sverige där ”Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings ortodoxa församling” i Stockholm med anor från 1600-talet nekades handla varor av en butik. Man skulle köpa stolar till församlingens lokaler men fick tvärt nej av butikspersonalen när de fick reda på kundens trosuppfattning.

Förklaringen var att kontorsmöbelleverantörens ägare ansåg församlingen medskyldig till Putins invasion av Ukraina. Församlingens överhuvud, kyrkoherde Angel Velitchkov, är förtvivlad över vad man utsatts för, i synnerhet som man inte haft något att göra med Ryssland sedan den kommunistiska revolutionen för över 100 år sedan och även deklarerat att man tar avstånd från den ryska invasionen av Ukraina.

– Jag fick ett mejl från försäljningschefen som skrev att de har tagit avstånd till alla samarbeten som stödjer ryska intressen. Utan att verifiera församlingens bakgrund och historia skrev försäljningschefen att beställningen som jag hade lagt skulle annulleras, berättar Velitchkov för tidningen Dagen som uppmärksammat händelsen.

Har inget med Ryssland att göra

Efter den ryska revolutionen 1917 valde den församling som Velitchkov basar över idag att lämna den ryska grenen av den ortodoxa kyrkan och i stället ansluta sig till grekisk-ortodoxa. Idag tillhör man det amerikanska ortodoxa stiftet och dess filial i Bulgarien.

– Vår församling har inget med Ryssland och Moskva att göra, varken staten eller kyrkans administration, bedyrar Velitchkov, något som han brevledes också, men utan framgång, försökte förklara för möbelföretaget.

I brevet skrev han även: ”Sedan krigets utbrott i Ukraina har vi bara fördömt det som en blodig invasion i ett suveränt land och en totalitär ideologi som kränker kristen trosläras värderingar”. Men inget har hjälpt. Församlingsmedlemmarnas religiösa och etniskt historiska bakgrund räcker för att de ska bestraffas.

– Det var 40 stolar vi beställde, inte 40 pansarvagnar. Jag bryr mig egentligen inte om stolarna, men utvecklingen som vi ser i Sverige nu är farlig. Det finns konformistiska totalitära tendenser, säger han till Dagen.

Russofobi långt innan Ukrainakriget

Hans farhågor är inte utan grund. Redan långt innan den ryska invasionen av Ukraina fick ryssar känna på den svenska russofobin. Tidningen Dagens Nyheter var en aktör som likt Aftonbladets häxjakt på judar på 30-talet redan 2017 på ett uppmärksammat och kritiserat sätt började piska upp hatstämning mot ryska affärsmän av inget annat skäl än att de var just ryska.

Nyligen har EU på överstatlig nivå beslutat att alla ryssar som reser in i unionen ska fråntas sina personliga ägodelar – till och med sina underkläder. Rysksålda mobiltelefoner är ytterligare något som utan undantag konfiskeras och kommer man i en ryskregistrerad bil kan den också tas i beslag eller så får man vända om.

EU är också tydliga med att det handlar om en kollektiv bestraffning där sanktionerna riktas mot ”varje rysk person, väsen eller organ” utan någon åtskillnad eller differentiering.

Påtryckningar om att byta namn

Angel Velitchkov har utsatts för påtryckningar om att byta namn på församlingen efter 400 år i Sverige men anser inte att församlingen ska tvingas till det bara därför att vissa inte kan hålla isär saker och ting. Det vore också enligt kyrkoherden att göra våld på församlingens historiska kulturella och liturgiska tillhörighet.

– Teoretiskt skulle vi kunna göra det [byta namn]. Men ingen möbelbutik ska diktera för oss vad vi ska göra. Dessutom är ”rysk” inget dåligt ord som man ska skämmas över eller som man ska bli diskriminerad för, säger en märkbart irriterad Velitchkov till Dagen när frågan kommer på tal.

Efterfrågar mer nyansering när bojkotter iscensätts

Han har inget emot att det iscensätts bojkotter mot företag och andra aktörer där det finns belägg för att de sluter upp bakom Putin och hans anfallskrig eller bidrar med inkomster eller annat till den ryska staten. Men man måste kunna förvänta sig lite mer urskiljning av dem som fattar beslut om sådana bojkotter, anser Velitchkov.

– De måste kunna nyansera och göra en rätt bedömning. Jag har inte något emot en bojkott, men man måste i sådana fall vara tydlig med vem och vad man bojkottar. Man kan inte dra alla över en kam.

Utsatts för vandalisering

Som ett resultat av den russofobiska hets som många svenska medieaktörer deltagit i har Velitchkovs församling utsatts för trakasserier och vandalisering. Bland annat har man fått väggarna nedklottrade med sådant som ”Putin är mördare”, underförstått att församlingen skulle sanktionera invasionen.

För att få stopp på dylikt tvingades man sätta upp anslag utanför lokalerna där församlingens hållning klargörs.

– Där förklarade vi att vi inte har något med Rysslands stats- och kyrkopolitik att göra, säger Angel Velitchkov till Dagen.

Vandalisering har man sedan dess klart sig ifrån. I stället har det blivit svårare att få handla i butiker. Än så länge sker detta informellt, inga butiker har – ännu – satt upp skyltar i fönstret med texter som ”Här betjänas inga ryssar”.