Gränspolisen har under det första halvåret i år verkställt lika många utvisningar till Afghanistan som under hela förra året. Samtidigt handlar det bara om ett par hundra fall – en droppe i havet relativt den rödgröna regeringens löften om att cirka 80 000 av de som anlände bara under 2015 skulle skickas tillbaka hem.

Fram till slutet av juli verkställdes 201 utvisningar till Afghanistan och ett mindre antal till andra länder. Ökningen beträffande Afghanistan beror inte på att man fått fler ärenden på bordet, utan enligt gränspolisens chef Patrik Engström på ett upparbetat bättre samarbete med myndigheterna i Kabul och att stora delar av Afghanistan nu är ett säkert land att återvända till.

Engström hänvisar också till en lagändring som ska hindra migranter från att obstruera mot utvisning genom att missbruka den så kallade gymnasielagen. Tidigare kunde den som inte ville lämna Sverige, oavsett ålder och tidigare ansökningar, gång efter annan lämna in nya okynnesansökningar till gymnasiekurser och på så sätt kontinuerligt stoppa verkställandet av en utvisning. Det kryphålet uppges nu ha täppts till.

Tar 200 år att utvisa de som saknade asylskäl 2015
Några hundratal utvisningar om året är samtidigt vad gränspolisen säger sig mäkta med att verkställa. Man har betydligt fler ärenden men saknar till följd av besparingar och nedskärningar resurser att öka tempot ytterligare. Med nuvarande takt skulle det ta 200 år bara att utvisa de personer som kom 2015 och saknade asylskäl