Israels långtgående vaccinering med upp till börjar nu att ge resultat. Upp till hälften av befolkningen vaccinerad mot drygt 5% i Sverige

Israel var tidigt ute för att få en snabb tillgång till Pfizer-Biontechs vaccin och man är nu den nation som överlägset vaccinerat störst andel av sin befolkning.

I samband med att nästan halva Israels befolkning nu fått sin första dos avslöjas siffror från en stor studie från Pfizer-Biontech som visar att en stor majoritet skyddas. Parallellt med detta bromsas även smittspridningen till andra individer upp med 89 procent.

Glädjande besked

Vaccinforskaren och professorn Ali Mirazimi vid Karolinska institutet ser uppgifterna som ett glädjande besked.

– Det är väldigt viktigt. Vaccineringen har ju två syften: Först och främst att avlasta vården och minska dödsfallen. Men vi har ju också hoppats och trott att vaccineringen kan minska smittspridningen. Kan vaccin bara skydda individen men inte minska smittspridningen till andra, så skulle vi få ytterligare många nya mutationer. Det vill vi inte ha, säger Ali Mirazimi till Svenska Dagbladet.

Att vaccinet bromsar smittspridningen så mycket hjälper också dem som av något skäl inte kan ta vaccinet, framhåller han.

Sverige långt bakom

I takt med att en allt större andel av befolkningen vaccineras släpper Israel på coronarestriktionerna i landet. Detta kan sättas i relation till Sverige – där man enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten har lyckats att vaccinera endast 4,9 procent av befolkningen vilket är långt efter inte bara Israel utan även jämförbara europeiska länder som Storbritannien eller Danmark.