På torsdag i nästa vecka ska EU-parlamentet rösta om ett nytt regelverk och en ökad transparens avseende kontakter med lobbyister. Själva omröstningen kan dock bli sluten efter en begäran från den kristdemokraterna partigruppen Europeiska folkpartiets grupp, EPP.

Vad man bland annat ska ta ställning till är parlamentarikernas kontakter med lobbyister. EPP, parlamentets största partigrupp där svenska M och KD ingår, har beslutat att omröstningen ska vara hemlig vilket omöjliggör att se hur de totalt 751 parlamentarikerna lägger sina röster.

En av kritikerna är moderaten Gunnar Hökmark som kallar det ”fullkomligt befängt” att hålla omröstningen sluten. Han avser dock rösta nej då han inte kan ”registrera alla som jag möter på gatan, alla som jag talar med”. ”Obegripligt” blir betyget från Anders Sellström (KD).

Förslaget, som godkändes med knapp majoritet i utskottet för konstitutionella frågor – elva mot tio – innebär i praktiken att huvudansvariga parlamentariker då ny lagstiftning tas fram tvingas offentliggöra eventuella kontakter med lobbyister.

Det ursprungliga förslaget omfattade samtliga parlamentariker vilket sedermera ändrades av utskottet.