Den ungerske premiärministern Viktor Orban riktade i ett tal på fredagen skarp kritik mot EU:s imperialistiska migrationspolitik och menade att samtliga ledamöter i EU-kommissionen måste bytas ut mot personer som respekterar de enskilda ländernas rätt att själva bestämma över sina gränser samt vilka och hur många man släpper in i landet.

Utspelet gjordes med hänvisning till nästa års EU-parlamentsval då en ny kommission ska bildas, dock utan något direkt inflytande från medlemsstaternas medborgare. Den nya EU-kommissionen behöver enligt Orban ha en helt annan inställning än den nuvarande beträffande respekt för medlemsländernas självbestämmande över invandringspolitiken.

Orban, är en av de politiska ledare i Europa som starkast motsätter sig EU:s försök att centralstyra migrationspolitiken och tvinga medlemsländerna att avsäga sig deras nationella självbestämmande på politikområdet. Orban har i Ungern ett starkt folkligt mandat för den mer restriktiva invandringspolitik han och hans parti förordar och för att besluten ska fattas demokratiskt av ländernas regeringar och parlament, inte ovanifrån centralt i Bryssel.

Uttalandet gjordes också mot bakgrund av att EU-kommissionen nu försöker visa musklerna mot Ungern och dra landet inför domstol för brott mot EU-direktiv i fråga om att öppna upp sina gränser för ökat utomvästlig asyl- och anhöriginvandring. Det bör enligt den ungerske premiärministern inte vara tillåtet för EU att straffa länder för att de skyddar sina gränser. I stället bör de länder straffas som släpper in miljontals migranter i strid med gällande EU-regler, sa Orban.

Kommissionen har även förklarat krig mot en ungersk lag som man anser kriminaliserar stöd för asylsökare. I Ungern menar man dock att EU-kommissionen missuppfattat saken och att det regeringen vill stävja är organiserat stöd till illegal invandring.