Göteborgspolitikernas drömmar om en en tre kilometer lång linbana mellan Hisingen och Järntorget har resulterat i att 101 miljoner kronor nu måste täckas av kommunen.

Trots att det i ett tidigt skede stod klart att budgeten på en miljard inte skulle hålla, och linbanan inte heller skulle stå klar i tid, gick stadens politiker vidare med projektet. När man till slut blev tvungna att ge upp är allt som nu kvarstår ett svart hål som stadens skattebetalare tvingas täcka.

När trafiknämnden på torsdagen klubbade årsrapporten för 2019 ingick en skrivning om att äska mer pengar från kommunen.

Utöver fiaskot och avvecklingen av linbanan finns även kostnader för projektet på Skeppsbron samt att man reserverat pengar för den pågående tvisten med en tidigare entreprenör för Vasabron. Totalt handlar det om kostnader på 112 miljoner kronor varav 101 miljoner nu begärs från kommunen.

– Det är inte så att vi haft höga driftskostnader, utan vi har tvingats använda eget kapital till tillfälliga utgifter för de här projekten, säger trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) till Göteborgs-Posten.

Han menar att trafikkontoret inte kan syssla med denna typen av projekt i framtiden ifall man inte har uppbackning från staden om något skulle ”gå galet”.

Får man inte pengarna man begärt kan det enligt Orsulic påverka verksamheten ”ganska drastiskt”.