Hålet i ozonlagret, som var det största som någonsin observerats över Arktis, har nu slutit sig och finns inte längre, enligt EU:s övervakningssystem Copernicus. Försvinnandet har inget att göra med minskade föroreningar till följd av virusrestriktioner världen över, påpekar forskare.

Hålet som uppges ha varit tre gånger så stort som Grönland förvånade forskarvärlden när det först upptäcktes, i slutet av mars förra året. Inte sedan 2011 hade ett ozonhål setts vid Nordpolen. Över Antarktis däremot skapas ozonhål varje vår.

Forskare anser att hålet uppstått på grund av de ovanligt låga temperaturerna kring Nordpolen 2019.

– Det är mycket ovanligt med en sådan stark ozonförtunning i den norra hemisfären, men årets polarvirvel har varit undantagsvis stark och ihållande, och temperaturerna var låga nog för molnbildning i stratosfären i flera månader, säger Copernicus-forskaren Antje Inness till Euronews.

Att ozonhålet slöts har inget att göra med minskade föroreningar till följd av virusrestriktioner världen över, påpekar forskarna. Istället beror det på en värmebölja som svept över kontinenten med en temperaturer på upp till 20ºC över det normala för tidpunkten.

För tidigt för att bedöma konsekvenserna

Det är för tidigt att tillskriva detta fenomen till klimatförändringar eller att ens bedöma konsekvenserna, antingen på kort, medellång eller lång sikt.

– Vi vet för närvarande inte varför dynamiken var så ovanlig i vinter. Många forskare kommer att göra modelleringsstudier för att ta reda på orsakerna till detta, säger Inness.

Den direkta konsekvensen var ökad UV-exponering i de områden som ozonhålet passerade över under sin existensperiod, vilket var Alaska, Kanada, Grönland och delar av Ryssland.

Nedan en kort video om hålets uppkomst och försvinnande.

authorimage