Flertalet palestinska klaner har den senaste veckan avvisat ett internationellt fördrag mot diskriminering av kvinnor. De vill bland annat se ett förbud mot feministiskt engagemang på Västbanken och Gaza – och de fördömer förbud mot barnäktenskap.

Flera palestinska klanledare på Västbanken har nu meddelat att de avvisar konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor (Kvinnokonventionen), ett internationellt fördrag som antogs 1979 av FN:s generalförsamling.

De klaner som ställer sig kritiska till fördraget hävdar att det strider mot arabiska och islamiska normer och läror, rapporterar Jpost.

”Detta fördrag är oacceptabelt för araber och muslimer,” sade den palestinska aktivisten Abu Ghassan Shaheen. ”Det strider mot vår religion och traditioner.”

Protest mot Palestinas nya förbud mot barnäktenskap

På lördagen uppmanade flera ledare för stora palestinska klaner i Hebron att dra sig ur fördraget. De krävde också ett förbud mot feministiska grupper att gå in i palestinska skolor. Klanledarna uttryckte motstånd mot palestinska myndighetens senaste beslut att förbjuda barnäktenskap i enlighet med Kvinnokonventionen.

I november fattade palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas ett beslut om att förbjuda äktenskap före 18 års ålder. Enligt tidigare lagar på Västbanken var den lagliga äktenskapsåldern 15 år för kvinnor och 16 år för män.

”Tillkännagivandet hotar det civila samhället”

Klanledarna gick också ut med en varning riktad mot palestinska journalister och medier. De varnar journalisterna för att rapportera om aktiviteter från ”tvivelaktiga” kvinnogrupper och uppmanar till att anordna protester mot fördraget.

Liknande uttalanden där man fördömde fördraget har också yttrats av flera klaner i östra Jerusalem och vissa städer på Västbanken under de senaste dagarna. Klanledarnas hot ses som en revolt mot palestinska myndigheten, säger den juridiska experten Majed al-Arouri.

”Tillkännagivandet från klanledarna hotar det civila samhället och officiella institutioner,” berättade al-Arouri för den panarabiska nyhetssidan Al-Araby.