En palestinsk terrorist uppges erhålla upp till 30 miljoner kronor av Palestinska myndigheten under sin livstid som dömd för grova terrorbrott. Svenska skattebetalare bidrar med 1,5 miljarder kronor.

Enligt en israelisk rapport betalas mångmiljonbelopp ut till palestinska terrorister och deras familjer. Myndigheten ger ut månadsbetalningar, vanligtvis via en mellanorganisation, till familjerna för dem som dömts eller dött i samband med att de utfört terrorattacker mot israeler. Israeliska tjänstemän har upprepade gånger krävt att betalningarna stoppas och menar att de ökar motivationen för palestinier att utföra terrorattacker.

En terrorist som nämns i rapporten är Omar al-Abed som knivmördade tre familjemedlemmar när de hade samlats i sitt hem för att fira födelsen av sitt nya barnbarn. Han bedöms när han fyllt 80 år ha erhållit omkring 30 miljoner kronor i utbetalningar av palestinska myndigheten.

I samband med att Sverige erkände Palestina som stat 2014 valde regeringen Löfven att utöka biståndet till palestinska myndigheten med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor under en femårsperiod. Bidragen till palestinska terrorister ska enligt en rapport från förra året av The Institute for Contemporary Affairs(ICA) motsvara halva det internationella biståndet till myndigheten. Palestinska myndigheten uppges dessutom i år ha höjt bidragen ytterligare.