Förra året tog polisen ett eget beslut om att vägra yttrandefrihetskämpen och islamkritikern Rasmus Paludan demonstrationstillstånd i Norrköping. Beslutet togs med hänsyn till att det sannolikt skulle förekomma ordningsstörningar från muslimskt håll eftersom Paludan hade för avsikt att bränna ett exemplar av Koranen. Nu slår Kammarrätten fast att polisen gjorde fel som nekade tillstånd.

Under 2022 brände dansksvenske opinionsbildaren Rasmus Paludan koraner i en serie manifestationer. Tanken med manifestationerna var att testa den muslimska respekten för västerländska demokratisk yttrandefrihet och om muslimer klarar av att hantera provokationer. Resultatet blev medslående – en våg av brutalt invandrarvåld som utsatte bland annat polisen för extrem belastning när det var som värst och i vars spår rättsprocesser fortfarande pågår.

LÄS ÄVEN: Högsta domstolen SÄNKER straff för korankravaller

Polisen var därför inte särskilt entusiastiska inför att bevilja Paludan tillstånd att hålla nya manifestationer. I ett försök att hejda Paludan valde man därför att neka honom demonstrationstillstånd i Norrköping med hänvisning till ordningslagen. Argumentationen var att eftersom det sannolikt skulle förekomma ordningsstörningar så kan polisen preventivt neka demonstrationen tillstånd.

LÄS ÄVEN: Imamen förklarar varför muslimer bränner polisbilar: ”Vi bryr oss om profeten”

Nu får polisen dock bakläxa av Kammarrätten som har prövat fallet och kommit fram till att tolkningen av ordningslagen var felaktig.

Majoriteten i kammarrätten anser över huvud taget inte att ordningslagens bestämmelser ger polisen möjlighet att ställa in allmänna sammankomster till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras. I stället är det bestämmelserna om att upplösa sammankomster som kan bli aktuella.

Kammarrättens mening är att ordningslagen inte kan användas i förebyggande syfte. Tvärtom kan den enbart användas för att upplösa en manifestation som redan är i görningen och som polisen anser att det finns fog att stänga ner. Därför väljer Kammarrätten att upphäva polisens beslut i efterhand.