På onsdagen stod det klart att advokaten, partiledaren och yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludan inte får hålla de torgmöten på Valborg som han ansökt om. Den här gången avslår polisen ansökningarna med hänvisning till tidsbrist – man m menar sig inte ha personalresurser att behandla dem. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.

Efter att tusentals muslimska extremister med assistans av gängkriminella i påskhelgen tog till gatorna och iscensatte våldsamma korankravaller i sex städer där över hundra poliser skadades och polisfordon stals och stacks i brand, har den socialdemokratiska regeringen och den partiet närstående polisledningen agerat för att stoppa fortsatta koranbränningar som riskerar reta upp det muslimska civilsamhället till nya upplopp.

Polisens förevändningar för att nu säga nej till Rasmus Paludan varierar. I flera fall har man hänvisat till de tidigare ordningsstörningarna och menat att man inte kan garantera arrangörens eller allmänhetens säkerhet. Det är dock ett argument som har svagt lagstöd.

Polisen byter avslagstaktik

Beträffande de två ansökningar som Palaudan lämnat in för manifestationer på Valborg den 30 april byter nu polisen taktik i beskeden om varför man säger nej. Nu heter det koordinerat från flera polisdistrikt att ansökningarna lämnats in för sent och att polisen på grund av tidsbrist och otillräckliga personalresurser inte hinner handlägga ärendena.

De nu aktuella ansökningarna gäller Trollhättan och Örebro, den sistnämnda i det invandrardominerade, problemtyngda och ”utsatta” området Vivalla där Paludan på grund av invandrarvåldet i påskhelgen tvingades ställa in sin tillståndsgivna manifestation. Men trots att det rör sig om ett framskjutet datum för ett torgmöte som det redan meddelats tillstånd för blir det nu alltså avslag.

Nyligen meddelades Paludan även avslag på en ansökan om torgmöte i Borås. Det beslutet har arrangören överklagat till Förvaltningsrätten.

Paludan har i sina ansökningar uppgett att han är riksdagskandidat för nyregistrerade partiet Stram Kurs Sverige – systerparti till det parti han tidigare med framgång drivit i Danmark – och att det handlar om torgmöten för att kommunicera partiets politik, alltså inte endast att bränna en koran.

Får kritik av yttrandefrihetsexpert

Men polisen säger ändå nej. Det är allmänt kontroversiella beslut ur demokratisynpunkt men än mer så mot bakgrund att det är valår. Polisen får hård kritik från profilerade yttrandefrihetsexperten Nils Funcke som uppmanar polisen att riva upp nej-besluten och i stället bevilja tillstånd.

Funcke är bland annat kritisk till hur polisen argumenterat utifrån det som skedde under påskhelgen. Så får man inte göra menar han..

– Så kan man faktiskt inte resonera. Varje situation, varje ansökan om ett demonstrationstillstånd måste prövas utifrån sina egna meriter och inte baseras på vad som hänt tidigare.

Politiker vill gömma undan problem

På flera håll i landet har politikerna också utövat påtryckningar på polisen att neka tillstånd eftersom det är politiskt känsligt med religionspolitiska och gängkriminella kravaller som både visar att man misslyckats med integrationen och att samhället saknar resurser för att försvara demokratin mot våldet från dessa grupper.

Det är också obekvämt för regeringen att hantera under ett valår. Den enkla, akuta och symtombaserade lösningen är att säga nej till Paludans manifestationer så att det muslimska civilsamhället inte triggas till nya våldsamheter. Men det är inte juridiskt hållbart hävdar Funcke.

Vad polisen får göra om man befarar ordningsstörningar på en viss plats eller vid en viss tidpunkt är att föra en dialog med arrangören om att byta plats och/eller tid. Att kategoriskt säga nej är enligt Funcke inte i enlighet med lagen. Inte heller får man flytta ett evenemang till sådan plats eller tid som är till men för arrangören – till exempel midnatt ute i skogen.

– Demonstrationsfriheten måste få komma till uttryck. Utgångspunkten är att om han söker på nytt så bör han få ett ja, slår Funcke fast i en kommentar till statstelevisionen.