En pojke i Skåne som led av ihållande huvudvärk under flera år blev under lika lång tid nonchalerad vid de upprepade besöken hos vårdcentralen. Enligt vårdpersonalens bedömning berodde besvären på migrän och såg ingen anledning till att undersöka symptomen vidare. Senare diagnostiserades pojken med hjärntumör.

LÄS ÄVEN: Akademiska sjukhuset missade treårings cancer – läkare på barnakuten saknar legitimation

Besvären med huvudvärk började när pojken var nio år gammal. Enligt mamman vaknade sonen varje morgon med huvudvärk. Men trots att familjen sökte hjälp hos vårdcentralen år efter år vägrade läkarna att ändra sin migrändiagnos. Det rapporterar Lokaltidningen (2019-08-07).

Under våren utvecklade sig huvudvärken till att bli ännu mer smärtsam för pojken vilket resulterade i koncentrationssvårigheter och hög frånvaro i skolan. Efter sex år med besvär och upprepade besök hos vårdcentralen gav de till slut med sig och ordnade en remiss. Pojken fick genomgå en magnetkameraundersökning, vid vilken läkarna upptäckte en hjärntumör och att pojken leda av hydrocefalus, det vill säga vattenskalle.

”Vårdcentralens oaktsamhet och okunskap”
Pojken akutopererades vid Skånes universitetssjukhus i Lund och nu har familjen anmält den bristande vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I anmälan skriver föräldrarna att sonen har utsatts för livsfara på grund av vårdcentralens oaktsamhet och okunskap.

I dag har min son, på grund av detta, problem med svullna ögon och andra besvär. Det krävs en enorm tid för honom att återhämta sig efter allt han har gått igenom. På grund av vårdcentralens oaktsamhet är han i den här situationen i dag. Han har lidit och haft ont i flera år och inte fått någon hjälp.

Allt detta kunde möjligtvis ha blivit mildare om vårdcentralen hade reagerat direkt och sett hur allvarligt problemet är när en patient återkommer med samma problem flera gånger år efter år i sex år. Det hade blivit bättre om personalen verkligen lyssnade på sina patienter och förstod allvaret i det genom att ge hjälp.

LÄS ÄVEN: Cancerpatient tvingades vänta fem månader – tumör blev obotlig