Norrby i Borås är en av de stadsdelar polisen klassar som ett så kallat utsatt område. I en hemlig polisrapport framgår att fyra kriminella nätverk, som baseras bland annat på släktskap och religiös sammanhållning samt etnicitet, styr området. Trots de extra satsningarna på stadsdelen har situationen bara förbättrats marginellt.

Enligt lokalpolisområdeschef Tomas Stakeberg Jansson är tilltron till rättsstaten relativt låg i Norrby och ingen vågar ringa polisen och anmäla brott då man fruktar repressalier.

LÄS ÄVEN: I invandrartäta Norrby kastas sopor från balkongerna

– Man är rädd för att anmäla för att man tror att polisens förmåga att skydda anmälarna är låg. Men det är för att man inte provat systemet. I själva verket har vi en hög förmåga att skydda, säger Tomas Stakeberg Jansson, till SVT Nyheter Väst.

Här pågår droghandeln helt öppet och nätverken rekryterar i området. Utvecklingen mot ett parallellsamhälle går snabbt och området präglas av en stark social kontroll av kvinnor utifrån religion och så kallad hederskultur.

LÄS ÄVEN: P-vakter i Norrby ska eskorteras av polisen efter hot

– Att det sker en nyrekrytering till nätverken är en fråga som inte bara polisen äger. Polisens uppgift är att lagföra dem som begår brott. De förebyggande åtgärderna är i grunden kommunens ansvar, säger lokalpolisområdeschef Tomas Stakeberg Jansson.