Narkotikabrotten i Göteborg har mer än fyrdubblats sedan millennieskiftet. Bakom handeln ligger de väpnade kriminella invandrargängen. Flertalet gängskjutningar handlar i botten om konflikter relaterade till narkotikamarknaden. Nu uppger polisen i Göteborg att man byter fokus i kampen mot gängknarket och koncentrerar sig på att ”plocka bort dem som skjuter och deltar i konflikterna” medan man prioriterar ned att stoppa själva knarkhandeln.

Hur många narkotikabrott som begås i Göteborg är det ingen som vet. Men Erik Nord menar att de poliser som arbetar med dessa brott har indikationer på att det skett en kraftig ökning. Den bilden bekräftas också av anmälningsstatistiken. År 2000 anmäldes knappt 3000 narkotikabrott i staden. 2018 är man uppe i drygt 12 000 anmälda brott bara det första halvåret. Detta enligt siffror från Brå.

– Det är stora volymer vi pratar om, förklarar Erik Nord, polischef för Storgöteborg, för Göteborgs-Posten.

Han understryker samtidigt att anmälningsstatistiken inte ger hela bilden, mörkertalet kan vara stort. I motsats till exempelvis bilstölder och inbrott där en anmälan krävs av försäkringsbolagen finns inte samma incitament att anmäla alla narkotikabrott. Åt andra hållet kan siffrorna påverkas av hur fokuserat polisen arbetar med narkotikabrotten.

Sammantaget är Erik Nord dock övertygad om att det har skett en faktisk ökning både missbruk och försäljning av narkotika i Göteborg. Polischefen menar att knarket är en betydligt mer integrerad del av utelivet i staden nu jämfört med när han själv växte upp.

Erik Nord berättar att polisen i Göteborg de senaste åren tvingats förändra sitt sätt att arbeta. Detta med anledning av den kraftiga ökningen av narkotikabrott och att verksamheten mer och mer tagits över av kriminella invandrargäng som gör upp med vapen i hand på öppen gata.

Begränsade polisresurser gör att man måste prioritera. Konkret innebär det att man i stort låter de som sköter knarkhandeln vara så länge de inte aktivt deltar i de väpnade uppgörelserna:

– Det finns de som tar in ganska stora mängder narkotika men som inte deltar i de här skjutningarna och konflikterna – dem kommer vi inte att prioritera i samma grad. Vår målsättning är att plocka bort dem som skjuter och deltar i konflikterna.

Erik Nord tillägger dock att det inte kommer att bli helt fritt fram att sälja och köpa knark bara därför att man inte deltar i gängskjutningar.