Polisen dignar under arbetsbördan av den i huvudsak invandringsrelaterade grova gängkriminaliteten. Det råder stor brist på poliser och många så kallade vardagsbrott hamnar längst bak i kön eller utreds inte alls. Nu meddelar rikspolischef Anders Thornberg att ytterligare brottstyper ska läggas åt sidan för att frigöra mer av de knappa resurserna.

Det är vad man kallar ”mindre brott” som nu i princip blir avkriminaliserade. I motsats till andra åtgärder av det här slaget som ofta varit lokala handlar det den här gången om en nationell mobilisering för vilken myndigheten centralt inlett en så kallad särskild händelse.

Polisen i Halland meddelade för ett och ett halvt år sedan att man slutar utreda bostadsinbrott i fritidshus, brott som ofta begås av hitresta ligor. Polisen i Stockholm gick redan 2018 ut med att man de facto avkriminaliserar bedrägerier mot enskilda och ett liknande beslut togs här om att göra stölder där värdet på det stulna inte överstiger ett visst antal tusen kronor åtalsfritt.

Inleder ”särskild händelse” för att omfördela de knappa resurserna

Men de lokala åtgärderna har inte varit tillräckliga. Allt färre vill arbeta som polis i det nya brottsklimatet i Sverige och trots att man sänkt intagningskraven rejält till polisutbildningarna gapar många platser tomma samtidigt som många befintliga poliser söker sig bort från yrket.

Nu meddelar rikspolischef Anders Thornberg att man tar tag i situationen på nationell nivå och signalerar tyngd i detta genom att inleda en så kallad särskild händelse. Thornberg vill inte konkretisera vilka ytterligare brott det nu blir riskfritt att begå över hela landet, bara att mord och andra grova våldsbrott inte hör dit.

– Vi drar inte ner på hot mot liv och hälsa, men vi kommer att få skära ner lite. Så de som blir utsatta för mindre brott får vi prioritera ner.

Pass till migranter blir prioriterad polisverksamhet

Vid sidan av de grövsta brotten syftar åtgärden också till att avsätta resurser så att migranter kan resa på semester till sina forna hemländer. Efter att de begräsningar som infördes till följd av covid-pandemin nu har tagits bort har den trafiken börja komma igång igen på bred front.

Många migranter saknar dock pass och en svart marknad har uppstått där tider hos Passmyndigheten som lyder under Polisen har börjat säljas för dyra pengar i det muslimska och andra invandrargruppers civilsamhälle. Annonserna är ofta på arabiska. Många invandrares pass anmäls också stulna efter att ha sålts till människosmugglare.

Statstelevisionen frågar rikspolischefen om han kan garantera att alla dessa i sommar ska kunna resa som tidigare utrustade med nya svenska pass. Thornberg lovar att göra vad han kan för att prioritera detta mål. Det uppges till och med vara ett av huvudskälen till att åtgärderna utlysts som en ”särskild händelse” i vilken även migrationsminister Morgan Johansson har involverats.

– Jag säger att vi gör vårt absolut bästa. Vi förstår att vi just nu har en väldigt allvarlig situation och den kommer vi att hantera.