Bedrägerierna mot äldre personer i syfte att komma åt deras bankkonton har ökat kraftigt. Alla äldre är emellertid inte så lättlurade. Polisen har nu släppt en ljudfil där en äldre man hade sinnesnärvaro att spela in samtalet när han blev uppringd av bedragaren som utgav sig för att vara anställd på banken.

På olika sätt försöker den unge bedragaren på lätt men omisskännlig utländsk förortsaccent förmå den uppringde bankkunden att lämna ut sina uppgifter. När det inte lyckas tar bedragaren till det tyngre artilleriet och försöker skrämma kunden med att hans konto kommer att spärras helt om han inte följer instruktionerna.

LÄS MER: ID-kapningarna mot äldre – hör hur bedragaren på bruten svenska försöker lura sitt offer

Mannen, som redan från början insett att det varit fråga om ett bedrägeriförsök, låter sig inte bevekas utan säger till bedragaren att det går bra att spärra kontot eftersom han ändå inte behöver det just nu.

LÄS MER: Bedrägeribrott ökar lavinartat – 209 000 anmälningar under 2017

Tyvärr besitter inte alla äldre svenskar samma medvetenhet om hur bedragarligorna i de moderna Internet-bankernas tidevarv opererar och många blir av med stora summor. Bara i januari i år beräknas äldre svenskar ha lurats av 10 miljoner kronor.

Fotnot:
I den ursprungliga versionen av artikeln angavs felaktigt 230 miljoner kronor som siffra för vad ID-kapningarna inbringat. Siffran hämtades från SVT som skrivit fel och som också har rättat sin artikel (men utan fotnot om rättelsen). Den högre siffran avser brott begångna under 2017-2018.