Max Åkerwall är biträdande chef för polisområde Stockholm Syd. I en intervju med Expressen slår han larm om att mordutredarna har en omänsklig arbetsbelastning på sina bord. Förklaringen till situationen är svår underbemanning i kombination med en eskalerande grov organiserad brottslighet i spåren av en expansiv invandringspolitik och misslyckad integrationspolitik. ”Utredarna på grova brott är helt nedkörda”, konstaterar en annan polis.

Utvecklingen går åt fel håll konstaterar Åkerwall som till Expressen nedslaget bedömer att situationen för Stockholms mordutredare kommer att bli än mer ansträngd i år än förra året. För att överhuvudtaget kunna utreda de många gängmorden tvingas man nu ta in utredare från andra avdelningar som arbetar med grova stölder, grov misshandel och våldtäkter – personer som inte alltid har den specifika kompetens och erfarenhet som krävs för att nå framgång i en mordutredning.

Andra brottsutredningar blir liggande
Det innebär också att andra typer av brottsutredningar blir lidande. Exempelvis ligger 50 våldtäkter outredda på Stockholmspolisens bord. Polisen uppger att brottsoffren i samtliga av dessa har pekat ut gärningspersonerna men att ärendena trots det blir liggande och på grund av resursbrist aktivt prioriteras bort. Däremot berättar Stockholmspolisen inte hur de outredda sexualbrotten fördelar sig mellan överfalls-/gruppvåldtäkter och andra typer av våldtäktsbrott och mellan svenska och invandrade förövare.

Beslutet om att plocka utredare från andra avdelningar han knappt skrivas ut förrän de överflyttade utredarna fick sitt första sannolika gängmord i knät – en skjutning med automatvapen i ’utsatta’ Hässelby.

Underbemanning och gängskjutningar orsaken
På Expressens fråga om vad det är som orsakar den ansträngda personalsituationen, svarar Åkerwall att det handlar om att polisen är bemannad endast till 80 procent av full styrka, något som den nytillträdde rikspolischefen Anders Thornberg tidigare har kommunicerat. ”Poliskrisen i hela Sverige är uppenbar”, slår Åkerwall fast.

Men den biträdande chefen för polisområde Stockholm Syd är också tydlig med att det är ”den ansträngda situationen med grov organiserad brottslighet i form av antalet gängskjutningar” som medför att underbemanningen blir ett så stort problem.

Expressen ställer efter det svaret inga följdfrågor till Åkerwall om vad det är för politik han bedömer har skapat grogrund för den eskalerande grova organiserade brottsligheten och dess väpnade uppgörelser eller vilka politiska förändringar han skulle vilja se för att stävja en fortsatt utveckling i fel rikining. Inte heller diskuteras de kriminella gängens demografiska profil.

Resursbristen ”helt galen” – mordutredarna ”helt nedkörda”
Expressen har även talat med poliser längre ned i hierarkin som aktivt arbetar med att bekämpa brottsligheten i Stockholm och försöka göra staden trygg för dess laglydiga invånare. En av dem uttrycker en djup pessimism över situationen, en känsla han delar med många kollegor och som också lett till att ett stort antal poliser sagt upp sig för att sadla om till en ny yrkeskarriär och till svårigheter att rekrytera sökande till polisutbildningen, trots att man sänkt intagningskraven.

– Resursbristen är helt galen enligt mig. Jag tror inte folk förstår hur illa det egentligen är. Grova brott är helt nedkörda. Nu är beslutet att man ska skicka dit två personer från lokalpolisområdena men jag ser inte var man ska hitta de personerna. Jag vet att ett område som inte kunde skicka två under midsommarhelgen. Jaha, vad betyder det? Ja, hoppas att det inte sker något mord under midsommarhelgen.

Nödåtgärder beskrivs som ”kompetensutveckling”
Den intervjuade polisen är också kritisk till hur nödtvånget att ta utredare från andra avdelningar och sätta in på mordutredningar i beslutsdokument kommuniceras som att det skulle handla om ”kompetensutveckling” för dessa poliser.

– Det är ett bollande med ord. Det är inte vad det handlar om. Det är resursbrist, inget annat.