De första paketen börjar distribueras under våren. ”Det är en av de satsningar polisen genomför för att öka förmågan vid händelser där grovt våld förekommer.”

Polismyndigheten ska nu öka sin förmåga att hantera terrorattentat och annan grov våldsbrottslighet.

Detta görs genom att poliser i yttre tjänst förses med ”Först på plats-paket”, FPP, innehållandes hjälmar, extra skyddsvästar och förstärkningsvapen samt sjukvårdspaket.

– Med förstärkningsvapnet kommer polisen att kunna möta en farlig gärningsman från längre avstånd och med större precision än med det primära vapnet. Polisen kommer att ha större uthållighet och förmåga att bekämpa pågående dödligt våld och terroristbrott, säger Jonas Hysing, chef för polisens nationella taktiska råd.

På sikt är det meningen att samtliga poliser i yttre tjänst ska ges tillgång till paketen.

2016 motionerade Kent Ekeroth tillsammans med Richard Jomshof och Adam Marttinen om att utrusta poliser i yttre tjänst med förbättrade förstärkningsvapen.